--}}

Alavîler

Alavîler ya da Zeydî-Alevîler Hanedanlığı (Farsça: سلسله علویان طبرستان) İran'ın bugünkü Taberistan (Mazenderan, Gilan, ve Gülistan eyaletleri) bölgesinde 9. yüzyılda kurulan ve tarihte Elburz Dağları ile Hazar Denizi arasında yer alan Zeydîler olarak da bahsedilen Şiî bir emîrliktir.

İran

Alaviler (Farsça: سلسله علویان طبرستان) İran`ın bügünkü Mazenderan ilinde kurulmuş Şii bir emirliktir. İkinci Şii imamı Hasan ibn Ali`nin soyundan olup, İslamiyet`i Hazar Denizi`nin güneyinde yaymışlardır. Egemenlikleri 928 yılında Samaniler tarafından sona erdirilmiş, aldıkları yenilgiler karşısında bazı asker ve komutanları Samani Hanedanlığı`na geçmiştir. Daha sonra Ziyariler Hanedanlığı`nı kuracak olan Ziaroğlu Mardavij ve Büveoğulları Hanedanlığı`nı kuracak olan Ali, Hasan ve Ahmet Büveyh de Alaviler Hanedanlığı`nı bırakarak Samaniler`e katılan generaller arasındadır.

Alavi emirleri

  • Hasan ibn Seyid (864-883)
  • Muhammat ibn Seyid (883-900)
  • Alaviler`in Gilan`a kaçışı (900-913)
  • Hasan ibn Ali (913-916)


Alavilerin dağılışı: Samani karşıtları & Samaniler öncesi:

Samani karşıtları:

  • Hassan ibn Kasım “Da`i Şakir” (916-928)


Samaniler öncesi:

  • Ahmed ibn Hasan “Nasir Kabir” (916-923)
  • Cafer ibn Hasan “Nasir Kabir” (916-924)
  • Muhammad ibn Ahmed (924-927)
  • Hasan ibn Ahmed (927)İran-taslak

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Alavîler
Alavîler