Yansıtabilirlik ya da Albedo (Latince albus = beyaz), yüzeylerin yansıtma gücü; veya bir yüzeyin üzerine düşen elektromanyetik enerjiyi yansıtma kapasitesi. Genel olarak güneş ışığını yansıtma kapasitesi için kullanılır.

Albedo

Yansıtabilirlik ya da Albedo (Latince albus = beyaz), yüzeylerin yansıtma gücü; veya bir yüzeyin üzerine düşen elektromanyetik enerjiyi yansıtma kapasitesi. Genel olarak güneş ışığını yansıtma kapasitesi için kullanılır. Albedo, cismin yüzey dokusuna, rengine ve alanına bağlı olarak değişir. Elektromanyetik tayfın tümünde veya belirli bir bölümünde hesaplanabilir.

Uzaydan dünyamıza bakıldığında, bulutlar parlak, okyanus yüzeyi ise genelde koyu olarak gözükür. Beyaz bulutlar üzerlerine düşen ışığın büyük bölümünü yansıtırlar; yani albedoları yüksektir. Deniz yüzeyi ise üzerine düşen ışığın büyük bölümünü emer, ancak çok küçük bölümünü yansıtır; yani albedosu düşüktür. Gezegenimizin yüzeyinde en yüksek albedo oranına sahip olan cisimler arasında kar ve kum sayılabilir. En düşük albedo değerlerine ise yeni sürülmüş nemli topraklarda ve ormanlık alanlarda rastlanır.

Birim tanımı; Geometrik albedo: Sıfır evre acısında iken cismin parlaklığının aynı konumda ve görünür büyüklükte iken mükemmel dağılım gösteren diskin parlaklığına oranıdır.

; Bond albedosu: Soğurma olmadan uzaya yansıtılan ısınımın Güneşten gelen enerjiye oranıdır. Gezegensel albedo olarak da adlandırılır.

Albedonun belirli bir birimi yoktur, iki şekilde tanımlanabilir:

; Yüzde olarak: Cismin üzerine çarpan ışığı yansıtma oranının yüzde olarak ifadesi. Bu tanıma göre, üzerine çarpan ışığın tümünü yansıtan cismin albedosu %100, hiç yansıtmayan cismin albedosu %0, yarısını yansıtan - yarısını emen cisminki ise %50 olarak ifade edilir.

; 0 ve 1 arasında bır sayı ile: Üzerine çarpan ışığın tümünü yansıtan cismin albedosu 1, üzerine çarpan ışığın tümünü emen ve hiç yansıtmayan cismin albedosu 0, yarısını yansıtan cismin albedosu ise 0,5 olarak kabul edilir.

Albedo

i. aklık [astr.], aklık derecesi [astr.]

Albedo

Almanca Albedo kelimesinin Türkçe karşılığı.
i. aklık (f)

Albedo

Almanca Albedo kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. ratio of the return of light by an object that is not self-illuminating (Astronomy)

Albedo

İtalyanca Albedo kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. albedo, ratio of the return of light by an object that is not self-illuminating (Astronomy)

Albedo

Türkçe Albedo kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. ratio of the return of light by an object that is not self-illuminating (Astronomy) n. albedo, ratio of the return of light by an object that is not self-illuminating (Astronomy) n. albedo, ratio of the return of light by an object that is not self-illuminating (Astronomy)

Albedo

n. ratio of the return of light by an object that is not self-illuminating (Astronomy) n. albedo, ratio of the return of light by an object that is not self-illuminating (Astronomy) n. albedo, ratio of the return of light by an object that is not self-illuminating (Astronomy)

Albedo

İngilizce Albedo kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. albedo (Astron. - la proporción de reflección de la luz de un cuerpo que no ilumina por sí mismo)

Albedo

İngilizce Albedo kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. albédo, fraction de l'énergie de rayonnement incidente renvoyée par réflexion diffuse (Astronomie)

Albedo

İngilizce Albedo kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Albedo (astron., Rückstrahlvermögen eines nicht selbstleuchtenden Körpers)

Albedo

İngilizce Albedo kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. albedo, rapporto della luce riflessa da un astro rispetto alla luce incidente (astronomia)

Albedo

İngilizce Albedo kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. albedo, porcentagem de reflexão de luz por um corpo que não emite luz por si próprio (Astronomia)

Albedo

İngilizce Albedo kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
zn. Albedo (bij astronomie - hoeveelheid van teruggekaatst licht door niet verlichtend lichaam)

İlgili konuları ara

Yanıtlar