Bir karakter üzerinde aynı yada farklı yönde etkili olan iki veya daha fazla genden herbiri.

Alel

Bir karakter üzerinde aynı yada farklı yönde etkili olan iki veya daha fazla genden herbiri.

Alel

Allele

Alel

Türkçe Alel kelimesinin İngilizce karşılığı.
allele

Yanıtlar