Alemdağı

Alemdağı , İstanbul`un Anadolu yakasında, Ümraniye sınırları içinde bulununan tepe.Deniz seviyesinden 442 m`lik yüksekliğiyle İstanbul`un en yüksek 2. noktasıdır.

Alemdağı , İstanbul`un Anadolu yakasında, Ümraniye sınırları içinde bulununan tepe.Deniz seviyesinden 442 m`lik yüksekliğiyle İstanbul`un en yüksek 2. noktasıdır.

Alemdağı ve çevresi Birinci Zaman`ın (Paleozoik) Silürien ve Devonien devirlerine ait kayaçlardan meydana gelmiştir.Bu kayaçlar, tortul detritik kayaçlardan arkozlar, grovaklar, kuvarsitler, feldispatlı kuvarsitler ve şeyllerdir.Alemdağı`nı oluşturan kayaçların tabakalarıi Kocaeli Yarımadası`ndaki diğer yüksek tepeler gibi doğu-batı doğrultusunda kıvrılmıştır.Bu kıvrılma hareketi muhtemelen Kaledonien Orojenezi`nde (435-395 milyon yıl önce) meydana gelmiştir.

Alemdağı, üzerini kaplayan orman örtüsüyle ilginç bir mesire alanıdır.Kocaeli Yarımadası`nda görülen iki farklı karakterdeki bitki örtüsünün sınırı bu dağdan geçer.Dağın kuzeye bakan yamaçlarınemli ormanlar sahasına dahilken güneye bakan yamaçlarında kuru ormanlar görülür. düzenle|Aralık 2007

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.