Alemgir Şah I

I. Alemgir Şah (4 Kasım 1618 - 3 Mart 1707), tam adı Ebul Muzaffer Muhyiddin Muhammeddir. Babür şahlarının altıncısı olup, tahta çıktığı 1658 yılından ölümüne kadar Babür İmparatorluğu'nu yönetmiştir.

düzenle|Ağustos 2007 çalışma var Alemgir Şah 1 1658`den ölümüne kadar Babür İmparatorluğunu yönetmiş olan Şah.Ayrıca Evrengzeb olarak da bilinir.Tam adı Ebu Muzaffer Muhiddin Muhammed Evrengzeb Alemgir`dir.Kendisi altıncı Babür Şahı idi.

Kendisi dindarlığı ve çoşkunluğu ile tanınırdı.Koyu bir dindar ve şeriat kanunlarına tam tamına uyan biri olan Alemgir Şah,kendinden önceki Babür Şahlarının diğer dinlere olan toleransını göstermemiş,kendi devrinde çok sayıda Hindu tapınağı yokedilmiş ve çok sayıda gayri müslim müslüman olmuştur.Ayrıca cizye yeniden alınmaya başlanmıştır.

Alemgir Şah Babür İmparatorluğu`nu 48 yıl boyunca yönetmiş,imparatorluğu en geniş sınırlara ulaştırıp Hindistan Yarımadası`nın neredeyse tamamını ele geçirmiş ancak imparatorluğun hazinesini boşaltmış ve imparatorluğu tehlikelere açık bir halde bırakmıştır.

İlk Yılları

Alemgir Şah Şah Cihan`ın üçüncü oğluydu.Babasına karşı isyan ettikten sonra Şah Cihan onu büyükbabasının Cihangir`in yanına sürmüştü.Cihangir 1627`de öldükten sonra ailesinin yanına geri dönmüştür.

Şah Cihan eski Türk geleneğine göre oğullarına valilikler vermiştir.Alemgir`i de Subahtar(vali) olarak Deccan bölgesine atadı.1644 yılında Alemgir`in ablası Agra`da kaza sonucu ölünce babası Alemgir`i valilik görevinden aldı.

Alemgir 1647 yılında babası tarafından kardeşinin yerine Badahşan bölgesine vali olarak atandı.O sürede Alemgir Şah askeri yeteneklerini kanıtladı.Daha sonra Multan bölgesine atandı ve Safevilere karşı bir operasyon başlatıp Kandehar`ı almaya çalıştı ancak başarısız olup yine babasının gözünden düştü.

1652 yılında yeniden Deccan bölgesine atandı.Ancak artık değişmişti.Diğer dinlere karşı hoşgörüsüzlüğü bu dönemde başlamıştı.İlk yıktırdığı Hindu tapınağı bu dönemdedir.

Alemgir Şah,1657 yılında Golconda Sulatnlığı`na ve 1658 yılında Bijapur Sultanlığı`na saldırmış ve her iki saldırıda da tam zaferin eşiğindeyken babası tarafından geri çağırılmıştır.

Tahta Geçişi

Şah Cihan 1657 yılında hastalanmış ve öldüğü bildirilmiştir.Bunun üzerine Babür İmparatorluğu`nda taht kavgası başlamıştır.Şuja(Şah Cihan`ın ikinci oğlu)kendini Babür İmparatoru ilan etmişti.Ancak Alemgir`in ve Dara(Şah Cihan`ın ilk oğlu)`nun baskısıyla geri çekilir.

Daha sonra Alemgir`in kardeşi Murat Alemgir`in gizli desteğiyle kendini Gücerat İmparatoru ilan eder.Alemgir kardeşiyle beraber Evrengabad`ın kuzeyine doğru ilerleyip soyluların ve generallerin esteğini kazanırlar.Bir dizi zaferden sonra Alemgir Dara`nın tahta hakkı olmadığını ilan eder.

Şah Cihan,Dara`nın onu durduracağına inanarak bütün imparatorluğu Dara`ya bırakır.Alemgir`e ve Murad`a karşı çıkan Hindu bir lord olan Jaswant Singh onlarla savaşmış ve onları güçsüz bırakmıştır.Alemgir Jaswant Singh`i sonunda yenerek birkaç ay içinde Agra`yı teslim alır.Hayatından endişe eden Dara babası olan Şah Cihan`ı bırakarak Agra`dan kaçar.Şah Cihan Agra Kalesi`nde Alemgir`in soylularına teslim olur.Ancak Alemgir onunla konuşmayı reddeder.Çünkü Dara onun düşmanıdır.

Mirası

Alemgir`in mirası yüzyıllarca devam etti.Gayrimüslim bir halka Şeriat kanunlarını dayatan ilk Müslüman hükümdardı.Müslüman taraftarlarınca alkışlanmış ve kimi zaman Pir veya Halife olarak çağırılmıştı.Şeriat`ı uygulatmayı başarmış ancak çok sayıda insanda İmparatorluğa karşı yabancılaşma oluşmasına neden oldu.Sadece Hinduların değil Şiilerin de nefretini kazanmıştı.Onun yaptıkları Marathaların,Sihlerin ve Rajputların ayrıca diğer Gayrimüslim halkların da daha militan davranmalarına ve öldükten sonra onların ayaklanıp kendi bölgelerini geri almalarına ve Hindistanlı Müslümanlara saldırmalarına neden oldu.Bugün onun Hindu tapınaklarını imha ettirmesi Hindistan`daki Hindu-Müslüman ilişkilerinin kötü olmasının sebeplerinden biridir.

আওরঙ্গজেব औरंग़ज़ेब औरंगजेब اورنگزیب عالمگیر Aurang Alamgir

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Alemgir Şah I ilgili konular

Alemgir Şah I
Alemgir Şah I