Alessandria

Kısaca: Alessandria, kuzeybatı İtalya'da, Piyemonte bölgesinde ayni ismi taşıyan Alessandria ili merkezi olan bir komündür. Belediye sınırları içindeki nüfus (31.7.2010 itibarıyla) 94.646 kişidir. ...devamı ☟

Alessandria
Alessandria

Alessandria, kuzeybatı İtalya'da, Piyemonte bölgesinde ayni ismi taşıyan Alessandria ili merkezi olan bir komündür. Belediye sınırları içindeki nüfus (31.7.2010 itibarıyla) 94.646 kişidir. Tarihi Alessandrıa bir eski köy kalıntısı bulunan bir mevkide, Savoy Hanedanı ve Lombard Ligi arazisine Kutsal Roma-Cermen İmparatoru Friedrich Barbarossa'nın yaptığı hücumlara karşı korumak için bir etrafı surlarla çevrili bir şehir olarak 1160da kurulmuştur. İmparatora karşı olan Papa III. Aleksander'a atıfla bu şehre onun adı verilmiştir. 1175-1175 bu yeni korunaklı şehir İmparator'un kuşatmasına karşı durmuş ve imparatorun geri çekilmesine neden olmuştur. 1198da bir serbest şehir olma berati almıştır. 1348de şehir Milano Dükleri idaresine, önce Viscontilere ve sonra da bunu takip eden Sforza hanedanı idaresine geçmiştir. 1707de şehir tekrar Piyemonte Krallığı Savoy hanedanı eline geçmiştir. Savöylular bu şehirin bulunduğu mevkide çok büyük masrafla modern bir kale kale yaptırmışlardır: "Çittadella Militare (Askeri Kale)". 14 Haziran 1800de İtalya'ya Fransız ordusuyla bir sefere çıkan Birinci Konsül Napolyon Bonapart Alessandrıa civarında Muharebesi'nde II. Koalisyon güçlerine karşı büyük bir galibiyet kazanmış ve şehir ve kalesi Fransızlar eline geçmiştir. Fransız idaresi altında şehir "Marengo Departmanı" merkezi olmuştur. Fransızlar şehrin kuzeyine günümüzde bile büyük bir askeri kışla ve ordonat merkezi olan bir askeri kale daha yapmışlardır. Ayrıca güneyinde iki kale daha, "Forte Ferrovia" ve "Forte Acqui" kurup şehrinin bir askeri kale olma niteliğini 19. yy.da da modernleştirerek korumuşlardır. 1814de şehir yine Sardinya Krallığı'na Savoy hanedanına geri verilmiştir. İtalya birliğinin kurulması döneminde şehir liberallerin önde bulunduğu bir yerleşke olmuştur. İtalya birliği kurulduğu zaman birliği sağlayan Sardınya Krallığı'nın eski bir merkezi olduğundan biraz önemini kaybetmiştir. Şehrin bu gerilemesine halkın direnişi İtalya'da bir il merkezine ilk defa Sosyalist bir belediye reisinin seçilmesinin 1899'de Allessandri'da gerçekleşmesi ile görülmektedir. Alessandrıa İkinci Dünya Savaşı sırasında müttefiklerin İtalya'da karaya çıkıp ilerlemeleri sırasında 1943-1945de Alman işgaline geçmiştir. Bu nedenle şehir taktik hedef olarak görülmüş ve şehir çok ciddi hava bombardımanlarına uğramıştır. Ancak 1945 Nisan sonunda İtalyan rezistans ve müttefik ordularından Brazilya güçleri tarafından Alman işgalinden kurtarılmıştır. 20. yüzyılda şehir için en önemli olay 6 Kasım 1994de şehrin seller altında kalıp büyük zarar görmesidir.

Nüfus gelişimi

Alessandria'nin belediye sınırları içinde nüfusu (31.11.2010 itibarıyla) 58.179 kişidir. 19. yy. ve 20.yy'da Alessandria'nin nüfusunun komün sınırları içinde gelişmesi şu gösterimde izlenebilir: Kişi Colors= id:lightgrey value:gray(0.9) id:darkgrey value:gray(0.7) id:sfondo value:rgb(1,1,1) id:barra value:rgb(0.6,0.7,0.8) ImageSize = width:455 height:373 PlotArea = left:50 bottom:50 top:30 right:30 DateFormat = x.y Period = from:0 till:110000 TimeAxis = orientation:vertical AlignBars = justify ScaleMajor = gridcolor:darkgrey increment:50000 start:0 ScaleMinor = gridcolor:lightgrey increment:10000 start:0 BackgroundColors = canvas:sfondo BarData= bar:1861 text:1861 bar:1871 text:1871 bar:1881 text:1881 bar:1901 text:1901 bar:1911 text:1911 bar:1921 text:1921 bar:1931 text:1931 bar:1936 text:1936 bar:1951 text:1951 bar:1961 text:1961 bar:1971 text:1971 bar:1981 text:1981 bar:1991 text:1991 bar:2001 text:2001 bar:2010 text:2010 PlotData= color:barra width:20 align:left bar:1861 from:0 till: 50902 bar:1871 from:0 till: 56962 bar:1881 from:0 till: 61323 bar:1901 from:0 till: 70661 bar:1911 from:0 till: 72271 bar:1921 from:0 till: 76169 bar:1931 from:0 till: 79783 bar:1936 from:0 till: 79348 bar:1951 from:0 till: 82157 bar:1961 from:0 till: 92781 bar:1971 from:0 till: 102446 bar:1981 from:0 till: 100523 bar:1991 from:0 till: 90753 bar:2001 from:0 till: 85438 bar:2010 from:0 till: 94717 PlotData= bar:1861 at: 50902 fontsize:S text: 50.902 shift:(-8,5) bar:1871 at: 56962 fontsize:S text: 56.962 shift:(-10,5) bar:1881 at: 61323 fontsize:S text: 61.323 shift:(-10,5) bar:1901 at: 70661 fontsize:S text: 70.661 shift:(-10,5) bar:1911 at: 72271 fontsize:S text: 72.271 shift:(-10,5) bar:1921 at: 76169 fontsize:S text: 76.169 shift:(-10,5) bar:1931 at: 79783 fontsize:S text: 79.783 shift:(-10,5) bar:1936 at: 79348 fontsize:S text: 79.348 shift:(-10,5) bar:1951 at: 82157 fontsize:S text: 82.157 shift:(-10,5) bar:1961 at: 92781 fontsize:S text: 92.781 shift:(-10,5) bar:1971 at: 102446 fontsize:S text: 102.446 shift:(-10,5) bar:1981 at: 100523 fontsize:S text: 100.523 shift:(-10,5) bar:1991 at: 90753 fontsize:S text: 90.753 shift:(-10,5) bar:2001 at: 85438 fontsize:S text: 85.438 shift:(-10,5) bar:2010 at: 94717 fontsize:S text: 94.717 shift:(-10,5) TextData= fontsize:S pos:(20,20) text:Kaynak - ISTAT

Görülecek turistik yerler

Şehir yapıları

* "Palazzo del Municipio (Belediye Sarayı)": 19.yy. Cephesinin rengi kirmizi olmasi dolayısiyla Palazzo Rosso diye de anılır. Binanın cephesinde bir saat bulunur. * "Palazzo Ghilini": 1733. Günümüzde İl Hükümet Konağı. Barok mimarı stilinde. * "Palazzo Cuttica di Cassine": Önce bir müzik lisesi; sonra Vivaldi Müzik Konservatuvar binası olmuştu. Şimdi Belediye Müzesi olarak yenileştirilmekte. * "Palazzo Guaşco Gallaratı di Bisio": 18.yy. İl idaresine bağlı çeşitli görevlerde bulunmakta. İl İktisat ve Büyüme İdaresi; İl Kütüphanesi ve Tarih Arşivi, Rezistans

Tarihi

Enstitüsü ve Modern Sanat Galerisi. Kullanılmayan küçük bir tiyatro salonu da bulunmaktadır. * "Palazzo dal Pozzo": 18.yy. Barok mimarı stilinde yapı. Yıllarca şehir Kumar-Gazinosu olarak görev yapmıştır. * "Arco di trionfo (Zafer Taki)": 1786. Savoy'lu II. Vittorio Amedeo ve Kraliçesi'nin şehri ziyareti dolayısıyla yapıldı. * "Çittadella Militare (Askeri Kale)": Savoy Hanedanının isteklerine göre 18. yy. savunma kurallarına uygun olarak Tanaro çayının sağında yerleşik yapılmış yıldız şeklinde altı tabyadan ve etraflarındaki hendekten oluşan ve içinde kışlalar bulunan masıf bir askeri kale. Askeri kuruluş olduğu için ziyaret etme imkanı çok sınırlı. * "Kale Köprüsü": 2009da yıktırılan Tanaro'yu Askeri Kale önünde geçen 1891de yapılmış olan bir köprü idi. Sellere neden olup olmadığı yıllarca tartışılmış ve sonunda yıktırılmıştır. * "Posta Sarayı" Faşist dönemi "brutal-klasik" mimarı yapımlarından. Önünde 38m uzunlukta bir mozayik bulunmakta. * "Casa Borsalino". 1949-1952 arasında planlanıp yapılan bir modern mimarı eseri.

Dinsel binalar

* "Katedral": 1810-1849. Neoklasik mimarı stilinde yapı. İçinde bazı dindarlar için çok değerli bir antik ahşap Meryem heykeli bulunmakta. Cephesinin sol yanında kuşatma altında bulunan şehirdeki en son yulafı ineğine yedirerek onu İmparator'a götürüp şehirde zahire stoklarının o kadar çok olduğu için bir ineğe bile yem olduğunu İmparator'a inandırarak şehiri kuşatmadan kurtardığı hikaye edilen Gaglıaudo heykeli bulunur. Katedralin en kenar sağında geçen yüzyıl birkaç defa yeniden yapılan ve en son 1922 yapımıyla 106m yükseklikte olan (ve İtalya'nın üçüncü yüksek kilise kulesi olan) çan kulesi bulunmaktadır. * "Santa Maria di Castello": 15. yy. Biraz dış mahallede Romanesk ve Rönesans mimari stillerinin karışımı. Uzun yıllar ihmal edilip köhneledikten sonra yenileştirilmiştir. Bu yenileştirme ile kilise bodrumunda son yapımından önce aynı mevkide bulunan iki değişik dönemde yapılmış olan kiliselerin temelleri görülebilmektedir.

Mahalleleri

Astuti, Cabanette, Cantalupo, Casalbagliano, Cascina Grossa, Castelceriolo, Gerlotti, Litta-Parodi, Lobbi, Mandrogne, San Giuliano Nuovo, San Giuliano Vecchio, San Michele, Spinetta Marengo, Valle San Bartolomeo, Valmadonna, Villa del Foro

Kardeş şehirler

Alessandria şu kentlerle kardeş şehir bağlantısı kurmuştur: * * * * * *

Alessandria

İtalyanca Alessandria kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Alexandria, city in Egypt; industrial city capital of Alessandria province in Piedmont, NW Italy

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.