Alevi

Alevîlik (Arapça: عَلَوِیُّون‎) ya da Anadolu Alevîliği; Türkiye’de Sünnîlik’ten sonra en fazla mensûba sahip olan İslâmî bir i'tikadî mezheptir. Bu mezhebin mensûpları Alevîler olarak adlandırılır.

Alevi ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Alevilik

Diğer anlamları

Alevi

Aleviliğe bağlı kimse.

Alevi

Türkçe Alevi kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Alevi] n. flame, blaze, fire, spunk

Alevi

alevilik mezhebinden olan (kimse), hz. ali yandaşı.

Alevi

(Arapça) Erkek ismi - Hz. Ali soyundan, Hz. Ali'ye hususi ilgi gösteren, ona taraftar olan. Şii mezhebinin kolların­dan biri.

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Alevi ilgili konular

 • Ehl-i hak

  Ehl-i Hak (Kürtçe: ﯼاڔﮦساﻥ Yâresân, Farsça: اهل حق Ahl-e Haqq; Çoğunlukla İran’da yaygın olan, heterodoks bir Şiî inanış
 • Alevilik

  Sözlük anlamına göre Alevi, Hz. Ali’ye bağlı ve ondan yana olan kimse demektir. Alevilik ise genel olarak Hz. Ali’yi sevmek ve onun soyunun
 • Alevilik (mezhep)

  ''Alevilik''; İslam'ı benimseyen, Tanrı'nın birliğine (Tevhid) inanan, Hz.Muhammed'i Peygamber kabul eden, kitabı Kur'an olan, Hz. Muhammed'in E
 • Arap Aleviliği

  Nusayrîler (El-Nusayrîyye) ya da Arap Alevîleri; (Arapça: النصيرية Al-Nusayrīyah ya da العلوية Al-Alawīya) Suriye'nin Lazkiye, Ba
 • Rıza Zelyut

  Rıza Zelyut (d. 1948, Ormancık, Niksar [''eski ismi Şadoğlu'']), Türk gazeteci, araştırmacı yazar.
 • İtikadî mezhepler

  İtikâdî mezhepler ya da İnanç mezhepleri; İnançla ilgili konular İslam'da başlangıçta bir fıkıh branşı kabul edilen kelâm, daha sonra
 • Ahmed-i Zemci

  Ahmed-i Zemci, Arap milliyetçisi olan Emevi Devleti'nin yıkılıp, yerine Mezopotamya ve Anadolu halkları için daha ılımlı olan Abbasi Devleti'
Alevi
Alevi