Alevi

Alevîlik (Arapça: عَلَوِیُّون‎) ya da Anadolu Alevîliği; Türkiye’de Sünnîlik’ten sonra en fazla mensûba sahip olan İslâmî bir i'tikadî mezheptir. Bu mezhebin mensûpları Alevîler olarak adlandırılır.

Alevi

Alevi ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Alevilik

Alevi

(Arapça) Erkek ismi - Hz. Ali soyundan, Hz. Ali'ye hususi ilgi gösteren, ona taraftar olan. Şii mezhebinin kolların­dan biri.

Alevi

Aleviliğe bağlı kimse.

Alevi

alevilik mezhebinden olan (kimse), hz. ali yandaşı.

Alevi

Türkçe Alevi kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Alevi] n. flame, blaze, fire, spunk

İlgili konuları ara

Yanıtlar