Aleviler

Alevîlik (Arapça: عَلَوِیُّون‎) ya da Anadolu Alevîliği; Türkiye’de Sünnîlik’ten sonra en fazla mensûba sahip olan İslâmî bir i'tikadî mezheptir. Bu mezhebin mensûpları Alevîler olarak adlandırılır.

Aleviler

Aleviler ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Alevilik

İlgili konuları ara

Yanıtlar