Alevilik

Kısaca: Sözlük anlamına göre Alevi, Hz. Ali’ye bağlı ve ondan yana olan kimse demektir. Alevilik ise genel olarak Hz. Ali’yi sevmek ve onun soyunun yani Ehli Beyt’in yolundan gitmek olarak tanımlanabilir. Ancak bugün için dünyanın değişik bölgelerinde yaşayan farklı Alevi grupların herbiri için Alevi ve Alevilik sözcüklerinin ifade ettiği anlamlar da farklı olmaktadır. Buradaki bilgilerde aleviliğe Anadolu Alevileri açısından yaklaşmakdır. Türkiye'de bugün yaygın şekilde Alevi olar ...devamı ☟

Alevilik
Alevilik

Sözlük anlamına göre Alevi, Hz. Ali’ye bağlı ve ondan yana olan kimse demektir. Alevilik ise genel olarak Hz. Ali’yi sevmek ve onun soyunun yani Ehli Beyt’in yolundan gitmek olarak tanımlanabilir.

Ancak bugün için dünyanın değişik bölgelerinde yaşayan farklı Alevi grupların herbiri için Alevi ve Alevilik sözcüklerinin ifade ettiği anlamlar da farklı olmaktadır. Buradaki bilgilerde aleviliğe Anadolu Alevileri açısından yaklaşmakdır.

Türkiye'de bugün yaygın şekilde Alevi olarak adlandırılan kitleler için kaynaklarda birçok ismin kullanıldığını söyleyebiliriz. Anadolu’daki Alevi kitleleri nitelemek üzere kaynaklarda, kızılbaş, rafızi, ışık, mülhid ve torlak gibi adların kullanıldığını görmekteyiz. Bunlardan en çok kullanılanı Kızılbaş adı olmuştur. Anadolu Alevileri kendileri için çok anlamlı Kızılbaş adını, Osmanlı yönetiminin ahlakdışı anlamlar yükleyerek, sünni kitlelere aşılayarak bir psikolojik savaş aracı olarak kullanması sonucunda bırakmak zorunda kalmışlardır.

Bugün Anadolu ve Balkanlar’da yaşayan Tahtacı, Çepni, Amucalı, Bedrettinli, Sıraç gibi değişik gruplar genelde Alevi olarak adlandırılırlar. Anadolu Aleviliği, tarihsel ve sosyal koşulların doğal bir sonucu olarak, kitabi olmaktan çok sözlü geleneğe dayalı eski inançların islami şekiller altında yaşamaya devam ettiği bir halk islamıdır.

Kaynak

Dr. Ali Yaman - http://www.alevibektasi.org

Alevilik

Hz. Ali yanlısı olma durumu.

Alevilik

Türkçe Alevilik kelimesinin İngilizce karşılığı.
Shiism

Alevilik

halife ali'yi ilk üç halifeden üstün tutan mezhep ve tarikatların genel adı.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Alevilik Resimleri

Dede (alevilik)
4 yıl önce

Dede / Alevî, Alevilik'te Ehli Beyt soyundan gelen Şerif ve Seyyidlere içtimai ve dinî liderlere, yani önderlere verilen addır. Dede sözcüğü Orta Asya'da...

Alevilik (anlam ayrımı)
4 yıl önce

Zeydî-Alevîleri) Alevilik (Büyük Selçuklu) Anadolu Alevîliği (Alevîyye) Alevilik (Anadolu Selçuklu) Alevilik (İlhanlı) Alevilik (Osmanlı Kuruluş) Alevilik (Timur)...

Alevilikte kutsal günler
1 yıl önce

Alevilik'te mübârek günler aşağıda listelenmiştir. 21 Mart: Nevrûz / Nevrûz-î Sultân: Ali bin Ebu Talib’in doğum günü ve İmâmet’in ilânı (Gâdir-î Hum)...

Işıkçılık
1 yıl önce

2004 yılında ortaya çıktı. Bu farklı görüş ve yorumlar Erdoğan Çınar'ın Aleviliğin Gizli Tarihi isimli kitabının 2004 yılında yayınlanmasıyla kurumsallaştırılmıştır...

Bedri Noyan
4 yıl önce

ve Alevilik (III Cilt - Ardıç yayınları) Bütün Yönleriyle Bektaşilik ve Alevilik (IV Cilt - Ardıç yayınları) Bütün Yönleriyle Bektaşilik ve Alevilik (V...

Bedri Noyan, 1912, 1931, 1937, 1946, 1951, 1960, 1997, 21 Mart, 7 Kasım, Alevi
On yedi kemerbest
4 yıl önce

bin Vezza Said bin Kays Abdullah bin Abbas Ondört Masum Oniki İmam Şia Alevilik ^ "Arşivlenmiş kopya" (PDF). 29 Ekim 2019 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi...

Bekâ
4 yıl önce

varlık alanı için de bu terim kullanılır. Fena Mokşa Nirvana Sufizm ^ Esat Korkmaz, Alevilik Bektaşilik Terimleri Sözlüğü, Ant Yayınları, 1993, sayfa 56...

Erdoğan Aydın
1 yıl önce

kalmıştır. Nasıl Müslüman Olduk? Kimlik Mücadelesinde Alevilik Milliyetçilik: Türkiye'nin Çıkmazı Aleviliği Ne Yapmalı? Doğu - Batı Kıskacında Türkiye Kabustan...

Erdoğan Aydın, ,