Alfred Hugenberg

Kısaca: Alfred Hugenberg (1865 - 1951) Alman bankacı ve girişimci Hugenberg, Birinci Dünya Savaşı sıralarında kurduğu basın imparatorluğunu sert bir nasyonalist propaganda için kullandı. Weimar Cumhuriyetine karşı savaşarak Nasyonal Sosyalistlerin saygınlaşmasını sağladı. Hannover'de hazine danışmanı ve Prusya Meclisi milletvekili olan bir babanın oğlu olarak dünyaya gelen Hugenberg, Göttingen, Heidelberg ve Berlin'de hukuk eğitimi gördü. Stajyerliğini tamamladıktan sonra 1888'de Strassburg Üni ...devamı ☟

Alfred Hugenberg
Alfred Hugenberg

Alfred Hugenberg (1865 - 1951)

Alman bankacı ve girişimci Hugenberg, Birinci Dünya Savaşı sıralarında kurduğu basın imparatorluğunu sert bir nasyonalist propaganda için kullandı. Weimar Cumhuriyetine karşı savaşarak Nasyonal Sosyalistlerin saygınlaşmasını sağladı.

Hannover'de hazine danışmanı ve Prusya Meclisi milletvekili olan bir babanın oğlu olarak dünyaya gelen Hugenberg, Göttingen, Heidelberg ve Berlin'de hukuk eğitimi gördü.

Stajyerliğini tamamladıktan sonra 1888'de Strassburg Üniverşitesi'nde ekonomi dalında doktorasını yaptı.

Alldeutschern Verband'ın (Alman Birliği Derneği) Kuruluşu 1891'de Hugenberg tarafından kurulan bu örgüt en etkin politik propaganda derneklerinden biri haline geldi. Bu örgüt milliyetçi/Germen, kısmen açık ırkçı bir ideolojiyi temsil ediyor ve saldırgan bir dış politika ve sömürge politikası uygulanmasını istiyordu. Hugenberg 1894'te, büyük oranda Polonyalıların oturduğu Prusya'nın Poznan eyaletine Alman halkının yerleştirilmeşine ilişkin öneriler sunması beklenen, bir devlet komisyonuna atandı. Poznan Raiffeisenbank'ın müdürü olarak Hugenberg, Polonyalı rakipleri karşısında kuvvetlenmelerini sağlamak amacıyla, Alman çiftçilerini örgütleyecek tarımsal bir sendika kurmak için uğraştı.

Ekonomide' Yönetici Olarak Sivrilmesi Hugenberg, 1909'da Krupp AG şirketine genel müdür olarak atandı. Yurtsever derneklere yapılan hibelerle ve rektam kampanyalarıyla büyük çelik şirketine daha kuvvetli bir lobi sağlamaya çalıştı. Birinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde Hugenberg pek çok şirketin yönetim kurulunda üyeydi. 1916'da, nasyonalist ekonomik/politik tasavvurlarına bir forum hazırlamak amacıyla, bir basın şirketi kurma işine girişti. Nasyonalist düşünceli sanayi çevrelerinin sermayesiyle donatılmış olarak, Hugenberg, Ullstein ve Mosse'nin yanı sıra, en büyük kitap ve dergi yayınevlerinden biri olan Scherl-Grubunu devraldı. 1918'de Krupp müdürlüğünden istifa etti.

Weimar Cumhuriyetine Karşı Düşünce Savaşı Hugenberg 1920'den sonra, muhafazakar sağ, kralcı (monarşik) Ulusal Alman Halk Partisi (DNVP) üyesi olarak Reichstag meclisinde yer aldı. Basın hayatındaki egemen pozisyonunu, parlamenter sisteme ve bn sistemin temsilcilerine karşı ğiriştiği kayıtsız şartsız savaşta kullandı. Kalemiyle giriştiği kampanyalarında şürekli olarak saldırdığı hedefler arasında, Orta-Sol Koalisyonunun uzlaşmaya yönelik dış politikası ve savaş tazminatları ödemeleri bulunmaktaydı. 1926'da, hükümet darbesi planlarına sözümona karıştığı iddiasıyla basın kratı hakkında soruşturma açıldı. Bir yıl sonra devraldığı Universum Film AG (Ufa), Hugenberg'in yönetimi altında fılm sanayiinin başta gelen kuruluşlarından biri haline geldi.

1929'dan Sonra Nasyonal Sosyalizmin Öncüsü 1928'de DNVP partisinin başkanlığına getirilen Hugenberg özel yetkilerie donatıldı. Medya imparatorluğunun destekteyici yardımıyla politik bir köktenciliğe öncelik tanıdı ve başka kesin hükümlerle, NSDAP'ye (Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi) siyasal izolasyonundan kurtulma olanağını sağlayan etkili bir muhalefet yürüttü. Alfred Hugenberg 1929'da Hitler ile birlikte, Almanya'nın savaş tazminatı ödemelerini düzenleyen Young Planı'na karşı bir referandum örgütledi.

Hugenberg bundan iki yıl sonra hayata geçirdiği-Harzburg Cephesiyle, DNVP, NSDAP ve "Stahlhelm"in (Çelik Miğfer) katıldıkları "ulusal muhalefet"i resmi olmayan bir biçimde bir araya getirdi. Hitler başbakan seçildikten sonra Hugenberg'i ekonomi ve maliye bakanlığına atadı. Basın kralı aradan beş ay geçmeden istifa etti; DNVP (Ulusal Alman Halk Partisi) de dağıldı. 1945'e kadar NSDAP'nın "konuğu" olarak Reichstag meclis üyesi olan Hugenberg'in imparatorluğu giderek Nasyonal Sosyalistlerin etkisi altına girdi. Ufa şirketi 1937'den sonra devlet propaganda bakanlığının emrine verildi. Scherl Yayınevi'ni satmaya 1944'te zorlanan Hugenberg, böylece son kalesini de yitirdi. Savaştan sonra İngilizler tarafından tutuklanan (1946-49) Hugenberg, müttefiklerin Nasyonel Sosyalistlikten Temizleme Komisyonu tarafından aklandı. 1951 yılında 85 yaşında Kükenbrnch bei Rinteln'de öldü.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Alfred Hugenberg Resimleri