Algoritmalar Teorisi

Kısaca: Algoritmalar teori, bu teoriye göre evrensel algoritmik modellerin 3 türü ele alınmaktadır. ...devamı ☟

Algoritmalar teori, bu teoriye göre evrensel algoritmik modellerin 3 türü ele alınmaktadır. * Birinci tür: Algoritma kavramını klasik olan hesaplama ve sayısal fonksiyonlar gibi matematiksel kavramlarla ilişkilendirmektedir. Bu sınıfın en gelişmiş ve incelenmiş modeli, algoritma kavramını ilk olarak biçimlendiren özyinelemeli fonksiyonlardır. * İkinci tür: Algoritmanın her ayrık zamanda çok basit işlemleri yapan bir belirlenimlilik makina ile bağdaştırılmasıdır. Bu modeller, yapısal olarak bilgisayarlara en yakın olanlarıdır. Bu türün temel teorik modeli olarak 1930'larda (elektronik bilgisayarlardan önce) ileri sürülen Turing makineleri. * Üçüncü tür: Algoritmik modeller ise, herhangi alfabede sözcüklerin değiştirilmesine dayalı kelime işlemcileri. Teorija računanja Teorija računanja Назарияи автоматҳо نظریۂ شمارندگی

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Otomat teorisi
5 yıl önce

Otomat teorisi (özdevinim kuramı ya da otomata teorisi, teorik bilgisayar biliminde soyut makineleri (ya da daha uygun bir deyimle soyut 'matematiksel'...

Algoritma
1 yıl önce

Genetik algoritmalar Kripto algoritmaları veya kriptografik algoritmalar Kök bulma algoritmaları Optimizasyon algoritmaları Sıralama algoritmaları Veri sıkıştırma...

Algoritma, Cebir, Harezmi, Sözderastsal sayı üreteci, Algoritma Listesi, Algoritmaların Tarihsel Sıralaması, Öklid, Bilgisayar, Bilgisayar bilimi, Ebu Abdullah Muhammed İbn Musa el Harezmi, İran
Bilgisayar bilimci
5 yıl önce

bilgisayar bilimi - veri yapıları ve algoritmalar, algoritmalar teorisi, bilgi teorisi ve kodlama teorisi, programlama dili teorisi ve biçimsel yöntemler. Bilgisayar...

Sayılar Teorisi
1 yıl önce

Sayılar teorisi (ya da aritmetik), tamsayılar ve bunlarla ilgili işlemleri inceleyen bilim dalıdır. Sayılar teorisi, tam sayıların (özellikle pozitif)...

Sayılar teorisi, Matematik, Tamsayı, Taslak, Bilim dalı
Çizge Teorisi
1 yıl önce

Graf teorisi, çizge teorisi veya çizit teorisi (İngilizce: graph theory), grafları inceleyen matematik dalıdır. Graf, düğümler ve bu düğümleri birbirine...

Çizge Teorisi, Leonhard Euler, Matematik, Taslak, Königsberg'in yedi köprüsü
Kategori Teorisi
1 yıl önce

listesinin Kategori Teorisi bölümü. ^ Some authors compose in the opposite order, writing fg yazılır veya g ∘ f için f ∘ g.Kategori teorisi kullanılarak bilgisayar...

Kategori Teorisi, 1930, 1945, Fonksiyon, Grup Teorisi, Matematik, Taslak, Topoloji, Homoloji teorisi, Homoloji (Matematik), Cebirsel topoloji
Kümeler teorisi
1 yıl önce

Kümeler teorisi, matematiğin, matematiksel nesneler olan kümeleri inceleyen dalıdır. Neredeyse bütün matematik kümeler kuramının kendi dilinde ifade edilebilir...

Kümeler Kuramı, Belit, Bulanık mantık, Kuram, Küme, Mantık, Zermelo-Freankel küme kuramı, Bulanık küme, Müziksel kümeler kuramı, Basit kümeler kuramı, Russel paradoksu
Algoritmik bilgi teorisi
5 yıl önce

Algoritmik bilgi teorisi, hesaplama ve bilgi arasındaki ilişkiyle ilgilenen bilgi kuramının bir alt dalıdır. Klasik bilgi kuramı rastgele işlemlerle ilgilenir...

Algoritmik bilgi teorisi, Bilgi, Rasgele dizgi, Rasgele sonsuz dizi, Evrensel bilgisayarlar, Rasgele işlemler, Bilgi teorisi, Hesaplama