Ali���Nin Kronolojik Hayat��

Danimarka Kronu

Danimarka Kronu, Danimarka, Grönland ve Faroe Adaları'nda kullanılan para birimidir. Kron etimolojik olarak Danca "krone" sözcüğünden türemiş olup kraliyeti ve monarşiyi temsilen "taç" anlamına gelir.

Norveç Kronu

Krone Norveç`in para biriminin adıdır. Çoğul şekli kroner olan kron 100 í¸re`ye bölünmüştür. Kron`un NOK ve kr olarak kısaltılır.

Kumandan Odd Ball

Tüm klon kumandanlar arasında yüzü gözüken tek kumandandır.Bu kumandan Plo Koon'a bağlıydı.Klon Savaşları sona erdiğinde gemisiyle Plo Koon'u takip ederken,Palpatine,Coruscant'tan Emir 66'yı yayımlayınca Odd Ball Koon'un arkasına geçip,zavallı Jedi Üstadı...

Estonya Kronu

Estonya kronu (Eesti kroon, İngilizce: Estonian kroon) uluslararası kodu EEK olan, Estonya'da kullanılan para birimidir. Estonya kronu 100 sente (sent) bölünmüştür.

Safeviye Tarikatı

Safev’îyye veya Safevî Tarikâtı, 14. yüzyılda Türk mistik Safiyüddin İshak tarafından Güney Azerbaycan Erdebil'de kurulmuş bir sufi tarikât. Döneminde Doğu Anadolu, İran Azerbaycanı ve Güney Kafkasya'da büyük bir siyasî öneme sahip olan bu İslâmî tarikât,...

İslam tarihinde ilk iç savaş

Hz. Osman'ın evinde Şehit edilmesiyle patlak veren ve İslam Devletinin parçalara ayrılmasıyla sonuçlanan hadisedir. Bu olaya İlk Fitne

Haşimoğulları

Haşimoğulları veya Haşimiler, İslam peygamberi Muhammed`in de mensubu olduğu sülale. Adnaniler kavminden gelen Kureyş Kabilesi`nin bir koludur. Sülale ismini peygamberin büyük-büyükbabası Haşim`den alır.

Kumandan Bacara

Komutan 1138,olarak da bilinen Kumandan Bacara Ki-Adi Mundi'nin yanında olurdu.Onunla beraber pek çok savaşa katılmıştı.Klon Savaşları boyunca onun yanında savaşmıştır.

Hasan bin Ali el-Ûtruş

Hasan bin Ali el-Ûtruş, Hasan bin Ali el-Utrus, ya da Sağır Hasan (Doğum: Hicrî 230 / M. 844, Medine - Ölüm: Hicrî 304 / M. 917, Amul). En-Nâsır’ûl-Kebîr, En-Nâsır Li’l-Hâkk, En-Nâsır’ûl-Alevî, En-Nâsır Li-Dîn-il’Lâh, adlarıyla da anıldığı olur.

ali suavi nin edebi kişiliği

ali suavi nin edebi kişiliği