Prof. Dr. Ali Demirsoy, (ICZN yazar gösteriminde Demirsoy; d. 1945 Yuva, Kemaliye, Erzincan) Türk biyolog, profesör akademisyen, entomoloji ve entomoloji dalında evrimsel biyoloji uzmanı. Şimdiye kadar 20 takson tanımlamış ve 12 taksona da adı verilmiştir. 1945 yılında, eski adı ''Gerüşla'' olan ''Yuva'' köyünde doğdu.

Ali Demirsoy

Prof. Dr. Ali Demirsoy, (ICZN yazar gösteriminde Demirsoy; d. 1945 Yuva, Kemaliye, Erzincan) Türk biyolog, profesör akademisyen, entomoloji ve entomoloji dalında evrimsel biyoloji uzmanı. Şimdiye kadar 20 takson tanımlamış ve 12 taksona da adı verilmiştir. 1945 yılında, eski adı Gerüşla olan Yuva köyünde doğdu. == Eğitim ve hizmetleri == 1956 yılında köyündeki ilkokulu, 1959'da Kemaliye'deki ortaokulu, 1962'de Ankara Gazi Lisesi'ni, 1966'da Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Tabii İlimler Bölümü'nü bitirdi. Petrol aramada staj yaptı. 1966 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'ne asistan oldu. 1971 yılında Erzurum ve civarı vilayetlerin Orthoptera Faunası adlı tezle doktor oldu. Aynı yıl DAAD'den aldığı bir bursla Almanya'da lisan okuluna devam etti. Daha sonra Humboldt bursunu kazanarak Hamburg Üniversitesi'nde, Paris ve Londra'daki araştırma enstitülerinde çalıştı. Türkiye'nin Caelifera Faunasının taksonomik incelemesi adlı tezle 1974 yılında habilitasyonunu yaptı. Yine bu süre içerisinde Birleşmiş Milletler'in finanse ettiği bir derin deniz araştırmasına katılarak Kuzey Kutbu ve Grönland'da, İzlanda civarında, oseonografik, yavru balık ve deniz akımlarını inceleyen bir bilimsel araştırmaya aktif olarak katıldı. 1984 yılında Alexander von Humboldt bursunu tekrar alarak, Hamburg Üniversitesi Zooloji Enstitüsü'nde Türkiye Faunası ile ilgili araştırmalarına devam etti. 1978 yılında Hacettepe Üniversitesi'ne atandı. 1980-1981 yıllarında Zooloji Bölüm Başkanlığı, 1981-1982 yılları arasında da Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı yaptı. 1982 yılından beri Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. == Çalışmaları == Ders kitabı, araştırma, deneme ve bilimsel roman tarzı çok sayıda kitabı vardır. Özellikle "Yaşamın Temel Kuralları" adlı ders kitabı dizisiyle geniş kitlelere zoolojiyi sevdirdi. Çalışma alanları arasında öncelik taksonomidedir. Türkiye'deki Mantodea, Caelifera, Odonata, Blattodea, Dermeptera, Scorpionidae, Hirundina faunaları üzerine taksonomik çalışmalar ana uzmanlık alanıdır. Ayrıca, doğanın ve çevrenin korunması, genetik ve evrim ile zoocoğrafya da çalışma alanlarının uzanımlarıdır. Özellikle evrim konusunda Türkiye'deki en popüler ve aktif uzmanlardan biridir. Demirsoy'un evrim üzerine olan popüler yayınları evrim teorisine karşı olanlarca da sık sık eleştiri amacıyla kullanılmaktadır. == Adlandırdığı taksonlar == * 1973 ** Paranocarodes fieberi anatoliensis Demirsoy, 1973 (sonra: Paranocarodes anatoliensis) ** Paranothrotes asulcatus Demirsoy, 1973 ** Paranothrotes opacus hakkariana Demirsoy, 1973 ** Paranothrotes kosswigi Demirsoy, 1973 ** Pseudosavalania Demirsoy, 1973 ** Pseudosavalania karabagi Demirsoy, 1973 * 1974 ** Isophya kosswigi Demirsoy, 1974 ** Parapholidoptera karabagi Demirsoy, 1974 ** Platycleis weidneri Demirsoy, 1974 ** Platycleis yalvaci Demirsoy, 1974 * 1977 ** Tetrix turcica Demirsoy, 1977 (sonra: Tetrix depressa turcicus) * 1979 ** Aspingoderus elazigi Demirsoy, 1979 ** Chorthippus albomarginatus hakkaricus Demirsoy, 1979 ** Dociostaurus salmani Demirsoy, 1979 ** Eremippus weidneri Demirsoy, 1979 ** Paranothrotes eximius nigroloba Demirsoy, 1979 ** Pseudoceles karadagi Demirsoy, 1979 ** Sphingonotus turcicus kocaki Demirsoy, 1979 * 2002 ** Novadrymadusa Demirsoy, Salman ve Sevgili, 2002 ** Novadrymadusa karabagi Demirsoy, Salman ve Sevgili, 2002 == Adına ithaf edilen taksonlar == * Demirsoyus Çıplak, Şirin & Taylan, 2004 * Leptodusa demirsoyi (Karabag, 1975) * Brachyptera demirsoyi Kazancı, 1983 * Eupholidoptera demirsoyi Salman, 1983 * Paratendipes demirsoyus Şahin, 1987 * Prozercon demirsoyi Urhan & Ayyıldız 1996 * Sadleriana byzanthina demirsoyi Yıldırım & Morkoyunlu, 1998 * Poecilimon demirsoyi Sevgili 2001 * Paranocaracris rubripes demirsoyi Ünal, 2002 * Xysticus demirsoyi Demir, Topçu & Türkes, 2006 * Athous demirsoyi Platia, Kabalak, Sert 2007 * Campanula demirsoyi Kandemir, 2007 == Dipnotlar == * www.dergi.havuz.de * Prof. Dr. Ali Demirsoy'un bilim dünyasına kazandırdığı (tanımladığı) yeni cins ve türler * Ali Kandemir (2007), A new Campanula (Campabulaceae) from East Anatolia, Turkey, Nordic Journal of Botany 25: 53-57, 2007 * Bilimsel makaleler * http://www.ergir.com/ali_demirsoy_gercek_sarac.htm

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar