Ali Rıza Bey, (d. 1830, Vaniköy, Üsküdar Türkiye) - (ö. 1885 Ilgın, Konya Türkiye), Osmanlı siyasetçi.

Ali Rıza Bey

Ali Rıza Bey, (d. 1830, Vaniköy, Üsküdar Türkiye) - (ö. 1885 Ilgın, Konya Türkiye), Osmanlı siyasetçi.

Darphane Nazırı Ali Rıza Efendi`nin oğludur. İlk tahsilinden sonra 17-18 yaşlarında eniştesi Dürrizade Eşref Bey`in beraberliğinde Mekke, Medine, Mısır ve Yemen taraflarına seyahat etmiştir. İstanbul`a dönüşünde Mektubi-i Hariciye Kalemi`ne devam ederek orada kendini göstermiş ve Teşrifat-ı Hariciye Muavini olmuştur.

Kırım Harbi esnasında İstanbul`a gelen İngiliz subaylarıyla tanışmasından ve yabancı dillere aşinalığından dolayı halk arasında İngiliz Ali Bey namıyla şöhret bulmuştur.

1855 yılında Viyana Sefareti başkatipliğine, daha sonra Berlin Sefareti Müsteşarlığı`na tayin edilmiştir. Berlin dönüşünde 6. Belediye Dairesi Müdürlüğü görevini almıştır. 1871`de Nafıa Müsteşarlığı`na atanmıştır. 21 Eylül 1871 - 18 Mayıs 1872 tarihleri arasında İstanbul Şehremaneti (Belediye Başkanı) Olmuştur. Şehremaneti`nden sonra Nafıa ve Zabtiye Müsteşarlığı da yapmış, bir süre de Hariciye`de çalıştıktan sonra Şura-yı Devlet Azalığı`na getirilmiş, Meclis-i Mebusan`ın açılışında ayan üyesi olmuştur. Meclisin dağıtılması üzerine Konya`ya sürgün edilmiştir.

İstanbul Belediye Başkanları

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar