Ali Semerkandi

ALİ SEMERKANDİ Osmanlı Devletinin kuruluş devrinde Anadolu’da yaşamış olan evliyanın büyüklerinden. Babasının ismi Yahya olup, soyu hazret-i Ömer’e dayanır. 1320 (H. 720) senesinde İsfehan’da doğdu. 1457 (H. 862) senesinde Ankara’nın Çamlıdere kazasında vefat etti. Küçük yaşından itibaren ilim tahsiline başlayıp, Kur’an-ı kerimi ezberledi. Zamanının alimlerinden akli ve nakli ilimleri tahsil etti. Genç yaşında tefsir, hadis, fıkıh ve tasavvuf ilimlerinde yük

Osmanlı Devletinin kuruluş devrinde Anadolu’da yaşamış olan evliyanın büyüklerinden. Babasının ismi Yahya olup, soyu hazret-i Ömer’e dayanır. 1320 (H. 720) senesinde İsfehan’da doğdu. 1457 (H. 862) senesinde Ankara’nın Çamlıdere kazasında vefat etti.

Küçük yaşından itibaren ilim tahsiline başlayıp, Kur’an-ı kerimi ezberledi. Zamanının alimlerinden akli ve nakli ilimleri tahsil etti. Genç yaşında tefsir, hadis, fıkıh ve tasavvuf ilimlerinde yüksek derecelere kavuştu. Tahsilini tamamladıktan sonra, Mekke-i mükerremeye gitti. Kabe-i muazzamada yıllarca imamlık yaptı. Manevi bir işaretle Medine-i münevvereye geldi. Resulullah efendimizin kabr-i şerifinde yedi sene türbedarlık hizmetinde bulundu. Peygamber efendimizin manevi işaretiyle oradan Anadolu’ya gitmek üzere ayrıldı. Gittiği yerlerde İslamiyeti öğretmek için uğraştı. Akdeniz sahilindeki Alanya’ya oradan da bugünkü Ankara’nın Çamlıdere havalisine geldi. Burada yerleşip insanlara, Allahü tealänın emirlerini bildirmek, yasaklarından sakındırmak için yıllarca çalıştı. Pekçok talebe yetiştirdi. Kerametleri görüldü. Zamanla şöhreti yayılıp, Osmanlı Devletinin başşehri olan Bursa’ya ulaştı. Padişah, Ali Semerkandi’yi Bursa’ya davet etti. Ali Semerkandi Bursa’ya geldiğinde Padişah ona ikram ve iltifatlarda bulundu. Bursa’da kalmasını istediyse de, kabul etmeyerek Çamlıdere’ye döndü. Orada vefat etti.

Çamlıdere kabristanının ortasındaki kabrini ziyaret edenler, ondan çok feyz almaktadırlar. Türbesinin kapısından girilince tam karşıdaki büyük sandukalı kabir ona, etrafındaki kabirler de talebelerine aittir. Ali Semerkandi’nin Karaman’da vefat ettiği söyleniyorsa da o zat başkadır

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi
...

Okuma Önerileri

Hasan Hüsameddin Uşaki
2 yıl önce

Hasan Hüsameddin Uşaki Uşakilik tarikatının kurucusu ve evliyanın büyüklerinden. İsmi Hasan olup, lakabı Hüsameddin’dir. 1475’te Buhara

Haydarabad Nizamlığı
2 yıl önce

Haydarabad Nizamlığı Hindistan’da kurulan Türk asıllı Müslüman devlet. 1724 tarihinde Gürganiyye Devletine (1526-1858) bağlı olarak Dekke

Çamlıdere, Ankara
3 yıl önce

Çamlıdere, Ankara'nın kuzeybatısında yer almakta, doğu ve güneyden Kızılcahamam, kuzeyden Gerede, batıdan Güdül ve Beypazarı ilçeleri il

Çamlıdere, Ankara, 1953, 2000, Ahatlar, Çamlıdere, Akkaya, Çamlıdere, Akyurt, Ankara, Alakoç, Çamlıdere, Altındağ, Ankara, Ankara (il), Atça, Çamlıdere, Avdan, Çamlıdere
Ali Semerkandi
3 yıl önce

ALİ SEMERKANDİ Osmanlı Devletinin kuruluş devrinde Anadolu’da yaşamış olan evliyanın büyüklerinden. Babasının ismi Yahya olup, soyu hazr

Acıpayam, Denizli
3 yıl önce

Acıpayam, Ege Bölgesi'nin güneydoğusunda, Akdeniz Bölgesi dahilinde bulunan, Denizli iline bağlı bir ilçedir.

Acıpayam, Denizli, Akköy, Denizli, Babadağ, Denizli, Baklan, Denizli, Bekilli, Denizli, Beyağaç, Denizli, Bozkurt, Denizli, Buldan, Denizli, Büyük İskender, Denizli, Denizli (il)
Seyyid Şerif Cürcani
2 yıl önce

Seyyid Şerif Cürcani tefsir, hadis, astronomi ve Hanefi mezhebi fıkıh alimi. İsmi, Ali bin Muhammed bin Ali Cürcani el-Hüseyni'dir. Künyesi, E

Şazili
3 yıl önce

Şazili Mısır'da yetişen Ünlü göz hekimi. İsmi, Sadaka bin İbrahim el-Mısri el-Hanefi eş-Şazili'dir. Hayatı hakkında kaynaklarda fazla bi

Osmanlı Türkçesi Edebiyatı
1 yıl önce

On üçüncü yüzyılda karşılaştığımız simaların başında, eserlerinde yer yer Türkçe kelimelere ve mülemmalara yer veren Mevlana Celale

Osmanlı Devleti, Osmanlı Edebiyatı, Türk Edebiyatı
Zeyneddin Hafi
3 yıl önce

Zeyneddin Hafi on dördüncü ve on beşinci asırlarda yaşamış evliyanın büyüklerinden ve Hanefi mezhebi fıkıh alimlerinden. Halvetiyye yolun

Molla Cami
1 yıl önce

Molla Cami din ve fen bilgilerinde alim, veli, şair. İsmi, Abdurrahman bin Nizameddin Ahmed, lakabı Nureddin'dir. Cami ve Mevlana nisbetleriyle Ün

...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.