Dr. Ali Vasfi Kurt (d. 1960, İzmit), Türk yazar, vaiz. 1982`de İstanbul Yüksek İslam Enstütüsü`nden mezun oldu. Henüz basılmamış olan "Risale-i Ahadiyye, Metni ve Tercümelerinin Yazmaları ve Risâle-i Tevhid Tercümesi" adlı çalışmayı mezuniyet tezi olarak hazırladı. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilgiler Enstütüsü`nde "Ebu`l-Feth el-Ezdi ve Kitâbu`l-Mahzûn fi `ilm`l-Hadis" adlı yüksek lisans tezini 1987`de tamamladı. "Endülüs`te Hadis ve İ

Ali Vasfi Kurt

Dr. Ali Vasfi Kurt (d. 1960, İzmit), Türk yazar, vaiz. 1982`de İstanbul Yüksek İslam Enstütüsü`nden mezun oldu. Henüz basılmamış olan "Risale-i Ahadiyye, Metni ve Tercümelerinin Yazmaları ve Risale-i Tevhid Tercümesi" adlı çalışmayı mezuniyet tezi olarak hazırladı. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilgiler Enstütüsü`nde "Ebu`l-Feth el-Ezdi ve Kitabu`l-Mahzun fi `ilm`l-Hadis" adlı yüksek lisans tezini 1987`de tamamladı. "Endülüs`te Hadis ve İbn Arabi" başlıklı olarak 1998`de yayımlanmış olan tezi 1997`de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi`nde kabul edildi. 1988`den beri Diyanet İşleri`nde vaiz olarak görev yapan Ali Vasfi Kurt, Mes`ud Balyani`nin "Mutlak Birlik" ve İbn Arabi`nin "Zunun-u Misri" adlı eserlerini Türkçeye kazandırmıştır.

türk-yazar-taslak

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar