Ali Zeyn El-âb’ı-din

Dukakinzade Ahmed Bey

Dukakinzade Ahmed Bey Osmanlı şairlerinden. Sultan İkinci Bayezid Hanın damadı Mehmed Paşanın Gevher-i Mülk Sultandan doğan oğludur. Sultan İkinci Bayezid Hanın torunu ve Yavuz Sultan Selim Hanın hemşirezadesi, büyük sipahi ve zeamet sahibi bir sancak bey...

İki Zeynelabidin

İKİ ZEYNELÂBİDİN Halit Erkiletlioğlu Kayseri’de Seyyid Burhaneddin (Ölm: 1244) ve Kadı Burhaneddin (Ölm: 1398) gibi iki Burhaneddin’in olması ve çoğu zaman karıştırılması gibi, iki Zeynelâbidin’de zaman zaman karıştırılmakta...

Ali bin Hüseyin

Ali Zeyn el-Âb’ı-Dîn, Ali Zeyn el-Âbi-Dîn (bazen Ali Zeyn el Abidin) veya Ali bin Hüseyin tam künyesiyle Ebu Muhammed Ali bin Hüseyin bin Ali bin Ebu Talib, (Arapça: علي بن حسين) (d. 654, Medine - ö.

Zeydilik

Zeydiyye (Arabic: الزيدية az-Zaydiyya, Zaidi veya bazen Zeydi; Batı`da Beşciler olarak da bilinir.). Zeydi fıkhının takip eden kişiler Zeydi olarak adlandırılırlar ancak Zeydi Vasıti denilen ve caferi bir grup da bulunmaktadır.

Hasan bin Ali el-Ûtruş

Hasan bin Ali el-Ûtruş, Hasan bin Ali el-Utrus, ya da Sağır Hasan (Doğum: Hicrî 230 / M. 844, Medine - Ölüm: Hicrî 304 / M. 917, Amul). En-Nâsır’ûl-Kebîr, En-Nâsır Li’l-Hâkk, En-Nâsır’ûl-Alevî, En-Nâsır Li-Dîn-il’Lâh, adlarıyla da anıldığı olur.

Hasan bin Zeyd’ûl-Alevî

Hasan bin Zeyd’ûl-Alevî İmam Zeyd'in oğlu Ali Zeyn el-Âb’ı-Dîn’in torunudur. 785 yılında Taberistan'da başlattığı hûruç hareketiyle nâm salmıştır.

Hattâb’îyye

Hattâb’îyye İslâmiyet'e ilk defa hulûl bâtıl i'tikadının girmesine vesile olan ''"Cifr İlmî"'' mûcidi Ebû’l-Hattâb el-Esedî tarafından kurulan bir Ghulat-i Şîʿa mezhebidir.

Yahyâ bin Ömer

Yahyâ bin Ömer Tam Adı: Yahyâ ibn Umar ibn Yahyâ ibn Husayn ibn Zeyd ibn Ali Zeyn el-Âb’ı-Dîn ibn Hüseyin Seyyîd’ûs-Şuhedâ ibn Ali el-Mûrtezâ. Annesi Umm el-Hüseyin Fatıma bint el-Hüseyin ibn Abdallah ibn İsmâ’il ibn Abdullah bin Cafer bin Ebu Talib. idi...

Zeynel Âbidin

Ali Zeyn el-Âb’ı-Dîn, Ali Zeyn el-Âbi-Dîn (bazen Ali Zeyn el Abidin) veya Ali bin Hüseyin tam künyesiyle Ebu Muhammed Ali bin Hüseyin bin Ali bin Ebu Talib, (Arapça: علي بن حسين) (d. 654, Medine - ö. 713) Muhammed bin Abdullah'ın torunu olan Hüseyin'in oğ...