Alifatik

alifatik

Açık zincirli (organik madde).

alifatik

Türkçe alifatik kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. aliphatic, referring to an oil or fat

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Hidrokarbon
3 yıl önce

Hidro karbonlar yapılarına bağlı olarak alifatik, aromatik ve alisiklik bileşikler olarak sınıflandırılır. Alifatik ve alisiklik bileşikler de doymuş ve...

Hidrokarbon, Alkanlar, Asetilen, Benzen, Benzin, Bütan, Halojen, Hidrojen, Karbon, Kimya, Latince
Halon
3 yıl önce

kullanılan bir kimyasal bileşiktir. Çoğunlukla metan ya da etandan hazırlanan alifatik hidrokarbonlardaki hidrojen atomlarının birkaçının ya da tümünün flüor...

Alisiklik bileşik
3 yıl önce

Alisiklik bileşik, hem alifatik hem de siklik olan organik bir bileşiktir. Bunlar, doymuş veya doymamış olabilen, ancak aromatik karakterde olmayan bir...

Keton
3 yıl önce

aynı karbona bağlanmış iki karbon atomundan oluşur. Bu iki karbon atomu alifatik veya aromatik bir bileşiğe ait olabilir. Ketonlar, yapılarındaki karbonil...

Keton, Aseton, Karbon, Kimya, Organik, Taslak, Aromatik, Alifatik, Karbonil
Çok uzun zincirli yağ asidi
3 yıl önce

Çok uzun zincirli yağ asidi (ÇUZYA) alifatik kuyruğu 22 karbondan daha uzun olan bir çeşit yağ asididir. Pek çok yağ asitlerinin aksine, ÇUZYA'ların mitokondrideki...

Viktor Meyer
3 yıl önce

moleküllerininin ısıtıldığında atomlarına ayrıştığını saptadı. Daha sonra alifatik nitro bileşikleri ile aralarında oksimlerin de bulunduğu pek çok yeni organik...

Viktor Meyer, Gustav Kirchoff, Kimyacı, Organik, Robert Bunsen, İnorganik kimya, Zürich Politeknik Ensititüsü, Göttingen Üniversite, Heidelberg Üniversitesi, Emil Erlenmeyer, Heidelberg Üniversite
Amin (kimya)
3 yıl önce

alifatik amin hidrojen bağı kurma yeteneğnden dolayı suda çözünebilir. Karbon atomu sayısı arttıkça çözünrlük azalır, özellikle 6'dan sonra. Alifatik...

Pikrat
6 yıl önce

ayrıca pikrik asidin birçok aromatik hidrokarbonlar, aromatik amineler, alifatik amineler, alkalinler ve diğer bileşiklerle oluşturduğu ek bir bileşik de...