Alim

Kısaca: Alim geniş bir genel kültür sahibi olup, belli bir mevzuda da derinleşerek yetişmiş, mütehassıs (uzman) kimse. İnsanların bütün ilim dallarına vakıf olması normal olarak imkansızdır. Her geçen gün ilerleyen ve değişen fen bilgilerinin bile, ancak sadece bir veya bir kaç dalında geniş bilgi sahibi olunabilmektedir. ...devamı ☟

Alim geniş bir genel kültür sahibi olup, belli bir mevzuda da derinleşerek yetişmiş, mütehassıs (uzman) kimse. İnsanların bütün ilim dallarına vakıf olması normal olarak imkansızdır. Her geçen gün ilerleyen ve değişen fen bilgilerinin bile, ancak sadece bir veya bir kaç dalında geniş bilgi sahibi olunabilmektedir.

Bazı kabiliyetli kimseler, temel din bilgilerinde ve fen bilgilerinde iyi yetişerek bir çok ilim dallarında araştırma yapacak veya yaptırabilecek seviyeye gelebilmektedir. Gerçekte alim; bilgisi arttıkça görüş açısı büyüyen ve bilgisi dışındaki konular hakkında hüküm vermekten kaçınan, bildiklerinin doğruluğunu devamlı tedkik eden kimsedir. Bir alimin öğrendiği bilgiler; din ve fen bilgileri olmak üzere iki kısımdır. Fen bilgileri; matematik, mantık ve tecrübi bilgilerdir. Bunlar zamanla değişebilirler. Bu ilimlerde mütehassıs kimseye “fen alimi” denir. İslam dinine ait bilgiler ise hiç bir zaman değişmez. Bu bilgiler dünya ve ahirette huzur ve saadeti kazandıran bilgilerdir. Yüksek din bilgileri ve yardımcı ilimler, yani alet ilimleri olmak üzere ikiye ayrılır. Yüksek din bilgileri; tefsir, usul-i kelam, kelam, usul-i hadis, hadis, usul-i fıkh, fıkh ve İlm-i ahlak olmak üzere sekizdir. Alet ilimleri ise on iki olup, böylece din bilgileri yirmi olmaktadır. Kolları ile beraber bu bilgiler sekseni bulmaktadır. Yukarıda sayılan ilimlerden ihtisas alanı fıkıh bilgisi olana “fakih” yani fıkıh alimi, kelam bilgisi olana “kelam alimi” denir. Bu ilimlerin hepsini kendisinde toplayana “müctehid alim” denir. Din alimi olmak için dinin temel ilimlerini, bütün incelikleri ile bilmek, fen ve edebiyat üzerinde de en üst eğitim seviyesinde bilgi sahibi olmak lazımdır. Ancak böyle kimselere “İslam alimi” denir. Bunların dışındaki alimlerin sözleri lehte ve aleyhte senet kabul edilmez. Eshab-ı kiramın hepsi, mezheb reisleri ve İmam-ı Gazali, İmam-ı Rabbani gibi zatlar hakiki İslam alimleridir.

alim

Türkçe alim kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Ulema] adj. erudite, learned
n. scholar, wise, knowing, bookman, pundit
n. purchase, something which has been purchased, act of purchasing, act of buying

alim

Türkçe alim kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. all wissend

alim

Bilen, bilici.

alim

(Arapça) Erkek ismi 1. Çok okumuş, bilgin.,2. Çok bilen. 3. Sonsuz. İlim sa­hibi. Allah'ın sıfatlarındandır. Kur'an'da Cenab-ı Hakk'ın ismi olarak 13 yerde geçer. "Abd" takısı alarak da kullanılır.

İlgili konular

anlam ayrım ali̇®m (din)

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ulema
4 ay önce

Ulema (Arapça: علماء‎), Müslüman ülkelerde eğitimli din alimlerinden oluşan sınıf. Tekili erkekse âlim, kadınsa âlimedir. Geçmiş yüzyıllarda yaşamış âlimlerin...

Ulema, Alim, Osmanlı Devleti, Madde taslağı
Bilim insanı
4 ay önce

Modern bilimin temeli olarak alınmış olan bazı bilim insanları, farklı birçok tarihsel figür niteliğinde tarih sahnesinde yer aldı. Bazı tarihçiler bilimin...

Allah'ın isimleri
3 yıl önce

ile ilgili yazılan eserlerin hemen hepsinde Tirmizi'nin rivayeti esas alınmış ve Müslümanlar arasında meşhur olmuştur. (Ayrıca bakınız:Kişisel tanrı...

Allah`ın adları, Adl, Afüv, Aliyy, Allah, Alí®m, Araf Suresi, Arapça, Azí®m (din), Azí®z (din), Basí®r
Alim Kasımov
3 yıl önce

Alim Hamza oğlu Kasımov (Azeri: Alim Həmzə oğlu Qasımov, 14 Ağustos 1957, Şamahı), Azeri ses sanatçısıdır. Dünyanın önde gelen muğam yorumcuları arasındadır...

Alim Han
3 yıl önce

Kızıl Ordu, Buhara'nın kapılarına yürüyüp Alim Han'dan şehri Genç Buharalılara teslim etmesini istedi. Fakat Alim Han yanıtını, Bolşevik delegelerini ve...

Alim Şerif Onaran
3 yıl önce

Ödülü' aldı. ^ a b c Onaran, Alim Şerif (1990). Lütfi Ö. Akad. Afa Yayınları. ss. sayfa 103.  Gerçek doğum tarihi için referans. ^ a b "Alim Şerif Onaran'ı...

Alim Barut
2 yıl önce

Alim Barut (d. 1 Şubat 1955 Yozgat Türkiye), Türk bürokrat. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1977 yılında mezun oldu. Dereli, Yavuzeli ve Çiçekdağı...

Alim Sür
3 yıl önce

Alim Sür (d. 1952 Eskişehir), Fethiyeli Türk denizci ve turizmci. Tayland doğumlu, Çinli asıllı Türk eşi Hattaya Sür ile birlikte 2003 yılında 10 metrelik...

Alim Sür, 16, 2003, Ayfer Er, Cumhur Gökova, Ekrem İnözü, Eralp Akkoyunlu, Erkan Gürsoy, Eylül, Hakan í–ge, Haluk Karamanoğlu