Alkali Metal

Kısaca: Alkali metaller (Arapça: el–kali = "bitki külünden") periyodik tablonun birinci grubunda (dikey sırasında) yer alan metallerdir. Fransiyum dışında hepsi, yumuşak yapıda ve parlak görünümdedir. ...devamı ☟

align="right" align="center"

align="center" align="center" align="center" align="center" align="center" align="center"
Grup 17
Blok 7
Periyot
2 9
Li
3 17
Na
4 35
K
5 53
Rb
6 85
Cs
7 117
Fr


Alkali metaller (Arapça: el-kali = "bitki külünden") periyodik tablonun ikinci grubunda (dikey sırasında) yer alan metallerdir. Fransiyum dışında hepsi, yumuşak yapıda ve parlak görünümdedir.

Kolaylıkla eriyebilir ve uçucu hale geçebilirler. Bağıl atom kütleleri arttıkça, erime ve kaynama noktaları da düşüş gösterir. Diğer metallere kıyasla, özkütleleri de oldukça düşüktür. Hepsi de, tepkimelerde etkindir. En yüksek temel enerji düzeylerinde bir tek elektron taşırlar. Bu elektronu çok kolay kaybederek +1 yüklü iyonlar oluşturabildikleri için, kuvvetli indirgendirler. Isı ve elektriği çok iyi iletirler. Suyla etkileşimleri çok güçlüdür, suyla tepkime sonucunda hidrojen gazı açığa çıkarırlar. I A grubunda yer alan Li,Na,K,Rb,Cs ve Fr elementleri alkali metalleri oluştururlar. Sodyum ve potasyum doğada en çok bulunan alkali metaldir ve çeşitli bileşikleri halinde bulunur.Sodyum ve potasyum doğada en çok bulunan alkali metallerdir.

Genel Özellikleri  1. Alkali metaller değerlik tabakalarında tek elektronu kolayca kaybederek +1 yüklü iyonlar oluştururlar;bu nedenle kuvvetli indirgendirler.
  2. Birkaç istisna dışında bileşikleri iyoniktir.
  3. Metalik özellikleri gerği parlaktırlar;fakat diğer metallerin aksine,bıçakla kesilebilecek kadar yumşaktırlar.
  4. Aleve tutulduklarında çeşitli renkler oluştururlar;Li,Na ve K tuzu çözeltisine batırılmış bir platin tel,alevi sırasıyla kırmızı,sarı ve menekşe renge boyar.
  5. Isı ve elektriği çok iyi iletirler.
  6. Bulundukları periyotta iyonlaşma enerjileri en küçük,atom ve iyon çapları ise en büyük olan elementlerdir.
  7. Diğer metallerin aksine,yoğunlukları ve erime noktaları oldukça düşüktür.Lityum,sodyum ve potasyum yoğunlukları ilginç bir şekilde sudan daha küçüktür.Sezyumun erime noktası o kadar düşüktür ki,sıcak günlerde sıvı halde bulunabilir.


Alkali metaller su ile reaksiyona girip, hidrojen gazı verirler.

Alkali metallerin su ile etkileşimi oldukça şiddetlidir.Reaksiyonun şiddeti yukarıdan aşağı inildiçe artar.

}

} }

Kaynaklar

Vikipedi

alkali metal

Türkçe alkali metal kelimelerinin İngilizce karşılığı.
[Alkali metal] n. alkali

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Alkali metal
3 yıl önce

Alkali metaller (Arapça: el–kali = "bitki külünden") periyodik tablonun birinci grubunda (dikey sırasında) yer alan metallerdir. Fransiyum dışında hepsi...

Alkali metal, 2. periyot elementleri, 3. periyot elementleri, 4. periyot elementleri, 5. periyot elementleri, 6. periyot elementleri, 7. periyot elementleri, Aktinit, Alkalin, Ametal, Bağıl atom kütlesi
Toprak alkali metal
3 yıl önce

Alkalinler ya da Toprak Alkali Metaller: Periyodik tablonun baştan ikinci (2A) grubunda (dikey sırasında) yer alan elementlerdir. Sıklıkla beyaz renkli...

Fotosel
3 yıl önce

Fotoseldeki cam kürenin iç kısmı sodyum,lityum gibi alkali metallerle kaplanır. Çünkü alkali metaller yüksek enerjili beyaz ışık alınca (güneş ışığı) elektronları...

fizik, ışık, elektrik, sülfür, potasyum
Yarı metal
3 yıl önce

Yarı metaller. Metallerle tepkime verirken ametal, ametallerle tepkime verirken de metal gibi davranırlar. Genellikle kristal yapıda bulunurlar. Ayrıca;...

Yarı metal, Diyot, Kimya, Periyodik tablo, Taslak, Transistör
Lityum
3 yıl önce

grupta alkali metal olarak bulunur ve yoğunluğu en düşük olan metaldir. Lityum doğada saf halde bulunmaz. Yumuşak ve gümüşümsü beyaz metaldir. Havada...

Lityum, Küriyum, Berkelyum, Kaliforniyum, Aynştaynyum, Amerikyum, Plütonyum, Protaktinyum, Uranyum, Neptünyum, Fermiyum
Sodyum
3 yıl önce

ve atom numarası 11 olan element. Sodyum yumuşak ve kaygan bir metal olup alkali metaller grubuna aittir. Doğal bileşiklerin içinde (özellikle NaCl) bol...

Sodyum, 1807, Aktinyum, Alaşım, Alkali metaller, Altın, Alüminyum, Amerikyum, Ametal, Antimon, Argon
Sezyum
3 yıl önce

Sezyum (sembol: Cs), atom numarası 55 olan, alkali metaller grubuna ait bir kimyasal element. Element oda sıcaklığında katı olsa da 28 °C'de erimektedir...

Sezyum, Atom numarası, Doğa, Element, Kimya, Taslak, Atom ağırlığı
Potasyum
3 yıl önce

potasyum karbonattan almıştır. Potasyum yumuşak, gümüş-beyaz renkli alkali bir metaldir. Doğada deniz suyunda ve pek çok mineralde diğer elementlere bağlı...

Füzyon, Element, Kimya, Elementler, Periyodik Cetvel