Alman dili ve edebiyatı veya Germanistik, Alman dilinin, kültürünün, tarihinin ve o ülkenin kökeninin, uluslaşma bilincinin bilimsel alanda incelendiği akademik bir bilim dalıdır. Bu bilim dalı; günümüz Almanya'sını, Avrupa'da Almanca konuşan ülkeleri ve günümüz Avrupa düşünce sisteminin tarihsel, düşünsel-tarihsel ve kültürel fenomenler yolu ile araştırmayı ve anlamayı amaç edinmiştir.

Alman dili ve Edebiyatı

Alman dili ve Edebiyatı ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Alman dili ve edebiyatı

Yanıtlar