Almanya'daki Azınlıklar

Kısaca: Almanya`nın resmi azınlıkları, 1 Şubat 1998 tarihinde resmen yürürlüğe giren Avrupa Konseyi`nin etnik azınlıkların korunmasına ilişkin Çerçeve Sözleşmesi kapsamında değerlendirilen ve Alman federal hükümeti tarafından bu özellikleri onaylanan, Almanya`daki etnik azınlıklardır.<ref name="rahmenuebereinkommen">[http://conventions.coe.int/Treaty/ger/Treaties/Html/157.htm Çerçeve Sözleşmesi`nin metni]</ref> ...devamı ☟

Almanya`nın resmi azınlıkları, 1 Şubat 1998 tarihinde resmen yürürlüğe giren Avrupa Konseyi`nin etnik azınlıkların korunmasına ilişkin Çerçeve Sözleşmesi kapsamında değerlendirilen ve Alman federal hükümeti tarafından bu özellikleri onaylanan, Almanya`daki etnik azınlıklardır. Çerçeve Sözleşmesi`nin metni

Almanya`da "resmi azınlık" statüsü taşıyan etnik gruplar ve yoğun olarak yaşadıkları bölgeler şöyle sıralanmaktadır:Almanya`nın resmi azınlıkları kavramı, milliyet ve etnik azınlık tanımlamalarının ötesinde, başta eğitim ve azınlık dili teşviği olmak üzere, bir takım hakların güvence altına alındığı bir hukuksal statüyü ifade etmektedir.

Danimarkalılar örneğinde olduğu gibi, sözkonusu azınlığın komşu bir ülkenin milliyetine dahil olması, Friz ve Romanlar gibi birden fazla ülkeye yayılmış olmaları veya Sorblar gibi kapalı bir etnik grup meydana getirmeleri, bu hukuksal konumda herhangi bir farklı yoruma neden olmamaktadır.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclis, 1993 yılında milli azınlık kavramının şu şekilde tanımlanması önerisinde bulunmuştur:

  • bir ülkenin egemenlik alanında yaşayıp sözkonusu ülkenin vatandaşlığına sahip olan,
  • vatandaşı olduğu devletle kalıcı, sürekli ve sıkı ilişkiler içinde bulunan,
  • belirgin etnik, kültürel, dini ya da dilsel özelliklere haiz,
  • yaşadığı ülkenin çoğunluk nüfusuna ya da sözkonusu ülkenin belirli bir bölgesine İsviçre`deki duruma ilişkin bir rapor kıyasla sayıları daha az olmasına rağmen yeterince temsil edilebilir,
gruplar milli azınlık olarak kabul edilmektedir.

Ancak yukarda belirtilen milli azınlık tanımına 1 Kasım 1995 tarihli Azınlıkların Korunmasına Yönelik Avrupa Çerçeve Sözleşmesi`nde yer verilmemiştir.

Türkler`in durumu

Türkler, Polonya ve Rusya kökenlilerle birlikte Almanya`da a€žresmi azınlık“ statüsüne sahip olmamalarına rağmen kalabalık bir kitle meydana getirmektedir. Türkler`in sayısı, Alman vatandaşlığına geçenlerle birlikte 3,5 milyonu bulmakta ve böylece tüm göçmenlerin üçte birini oluşturmaktadırlar. Azınlık olarak kabul edilebilmenin temel koşulunun o ülkenin vatandaşı olmak olarak belirlendiği göz önüne alındığında sayıları giderek artan Türk kökenli Alman vatandaşlarının "resmi azınlık" istemiyle ortaya çıkma ihtimali, bazı muhafazakar Alman çevrelerinde endişe kaynağı http://www.keskin.de/zur_person/veroeffentlichung/veroeffentlichungen/307154.html Alman Meclisi Milletvekili Prof. Hakkı Keskin`in değerlendirmesi olmaktadır.

Dış bağlantıKaynakKaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Almanya'daki Danimarkalı azınlık
3 yıl önce

tarafından bu özellikleri onaylanan, Almanya'daki etnik azınlıklar kapsamına girmektedir. Almanya'daki Danimarkalı azınlığın statüsüne 1955 tarihli Bonn-Kopenhagen...

Almanya`daki Danimarkalı azınlık, 1848, Almanya, Azınlık, Eckernförde, Flensburg, Frizler, Husum, Romanlar, SSW, Schleswig
Almanya'daki Türkler
3 ay önce

Almanya'daki Türkler, Türkiye'den Almanya'ya göçmüş ve yerleşmiş Türklerdir. Almanya'daki Türkler geniş tanımı ile Almanya'da doğan Türkleri de kapsamaktadır...

Almanya
3 ay önce

bulunmaktadır. Ülkedeki en büyük azınlık grubunu (4,1 milyon), Türkiye'den gelmiş insanlar oluşturur. Diğer azınlıklar ise İtalya'dan, Sırbistan'dan, Yunanistan'dan...

Berlin, Berlin, Münih, Hamburg, Fransa, Hitler, İkinci Dünya Savaşı, Stuttgart, Bremen
Wend Halkının Partisi
3 yıl önce

Schleswig-Holstein eyaletinde, Almanya'daki Danimarkalı azınlığın haklarını savunan SSW örnek alındı. Ancak Sorb azınlık Wend Halkının Partisi'ne halen...

Wend Halkının Partisi, 2005, 26 Mart, Almanca, Almanya, Cottbus, Domowina, Güney Schleswig Seçmen Birliği, Schleswig-Holstein, Sorb, Sorb dili
Avrupa Bölgesel Diller Ve Azınlık Dillerini Koruma Antlaşması
3 yıl önce

imzalayan ülkeler, ülkelerinde azınlık durumunda bulunan halkların yerel dillerini korumaya söz vermiş olur. Almanya Avusturya Birleşik Krallık Çek Cumhuriyeti...

Almanya'da Din
3 ay önce

Toplumun %5'i ile %6'si Müslüman olup, daha küçük Budist, Yahudi ve Hindu azınlık grupları da ülkede yer almaktadır. Halkın geriye kalan yaklaşık %40'lık...

Sorblar
3 ay önce

Schleswig-Holstein eyaletinde Almanya'daki Danimarkalı azınlığın haklarını savunan SSW'yi örnek aldılar. Ancak Sorb azınlık Wend Halkının Partisi'ne halen...

Sorblar, 1912, 1951, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Bautzen, Brandenburg, Cottbus, Demokratik Almanya Cumhuriyeti, Domowina, Güney Schleswig Seçmen Birliği
Yüksel Yavuz
3 ay önce

doğumlu, Almanya'da yaşayan Kürt yönetmen. 1964'te Türkiye'nin Elâzığ il merkezine bağlı Karakoçan'da doğmuş olan Yavuz, 1980 yılında Almanya'daki babasının...