Alodorm

Nitrazepam (en çok rastlanan ticarî adlarıyla Mogadon® veya Alodorm®), bir benzodiazepin (1,4-diazepin) türevi ilaç tipidir.

Alodorm

Alodorm ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Nitrazepam

İlgili konuları ara

Yanıtlar