--}}

Alp

ALP Yiğit, kahraman, cesur ve bahadır anlamlarında Türklerde kullanılan bir ünvan. Bu kelimeye Orhun Kitabelerinde, Uygur alfabesinde, Kutadgu Bilig’te ve Divanü Lügatü’t-Türk’te; Alp tigin, Alp-tuğrul, Alp-Kutluğ, Alp-Er Tunga ve Alp-Tulug Öge gibi pekçok şekillerde rastlanmaktadır. Alp kelimesini Gazneliler devrinden itibaren müslüman emirlerin ve hükümdarların da kullandıkları görülmektedir. Gazneliler Devletinin kurucusu Alp Tegin, Büyük Selçu

Yiğit, kahraman, cesur ve bahadır anlamlarında Türklerde kullanılan bir ünvan. Bu kelimeye Orhun Kitabelerinde, Uygur alfabesinde, Kutadgu Bilig’te ve Divanü Lügatü’t-Türk’te; Alp tigin, Alp-tuğrul, Alp-Kutluğ, Alp-Er Tunga ve Alp-Tulug Öge gibi pekçok şekillerde rastlanmaktadır.

Alp kelimesini Gazneliler devrinden itibaren müslüman emirlerin ve hükümdarların da kullandıkları görülmektedir. Gazneliler Devletinin kurucusu Alp Tegin, Büyük Selçuklu hükümdarı Alp Arslan, Karahanlı emirlerinden Alp-er Han, Anadolu Selçukluları Devletinde Mahmut Alp ve Nuh Alp bunların en tanınmışlarıdır. Osmanlılarda ise Ertuğrul Gazinin oğlu Gündüz Alp dikkati çekmektedir.

Türklerin İslamiyeti kabulü ile İslamın gaza inancı ve Türklerin Alplik ruhu cihad yolunda birleşerek kaynaşmıştır. Nitekim bundan sonra cihad eden müslüman Türklere Alp Gazi ve Alperenler denilmeye başlanmıştır.

Mücahid dervişler de denilen bu Alperenler, Osmanlı Devletinin kuruluşunda ve genişlemesinde büyük rol oynamışlardır. Bunlar daha ziyade devletin sınırlarında ve uç bölgelerinde yaşamışlar, buradaki gayri müslim unsurlarla temasa geçerek İslamiyetin yayılmasında etkili olmuşlardır. Devlet sınırları genişledikçe Alperenler de uçlara doğru kaymaya devam etmiştir.

Aşıkpaşazade’nin Alplerin adab ve levazımından bahsettiği 64 beytlik bir şiirinin baş kısmı şu şekildedir.

Kani ol kim ister alplik adını, Almak ister düşmeninden dadını.

Düşmeni kahreyleyip basmak diler, Başını at yanına asmak diler.

Gelsün işitsün ki alplik nicedür, Alplerin sermayesi gör kim nedür?

Eydeyim bir bir sana ahvalini, Kim bilesin Alp erenler halini.

Bu güzel parçaya göre alplere dokuz şey gerekir. Muhkem yürek, bazu kuvveti, gayret, iyi bir at, hususi libas, yay, iyi bir kılıç, süngü ve yar-ı muvafık (sadık ve uygun dost).

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Diğer anlamları

Alp

İngilizce Alp kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. monte o montaña de gran altura

Alp

İngilizce Alp kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. alpe, mont élevé, pic

Alp

İngilizce Alp kelimesinin Almanca karşılığı.
n. hoher Berg

Alp

İngilizce Alp kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. alpe, montagna; alpeggio

Alp

İngilizce Alp kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. alpes, montanhas altas

Alp

i. alp, yüksek dağ

Alp

Almanca Alp kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. incubus

Alp

Türkçe Alp kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. high mountain
n. goblin, gremlin, incubus, evil spirit; nightmare
n. alp, high mountain

Alp

Flemenkçe Alp kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. alp, high mountain

Alp

İngilizce Alp kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
zn. hoge berg

Alp

n. high mountain
n. goblin, gremlin, incubus, evil spirit; nightmare
n. alp, high mountain

Alp

yiğit, kahraman.

Alp

Almanca Alp kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. cauchemar (m)

Alp

Almanca Alp kelimesinin İspanyolca karşılığı.
n. pasto alpino (m), pesadilla (f)

Alp

Almanca Alp kelimesinin Türkçe karşılığı.
i. dağlardaki otlak (f), kabus (m)

Alp

(Türkçe) Erkek ismi 1. Eski Türklerde kahraman, yiğit, cesur, bahadır, pehli­van. 2. Seyfi kola mensup, savaşçı, fütüvvct ehli. Alperen, Alpgazi. Bu isim İslam'dan sonra da Türkler ara­sında kullanılmaya devam etti.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.