Alpaslan Işıklı

Alpaslan Işıklı, (d. 17 Aralık 1940, Amasya, ö. 13 Temmuz 2013, İzmir) eski YÖK üyesi.

Alpaslan Işıklı, (d. 17 Aralık 1940, Amasya, ö. 13 Temmuz 2013, İzmir) eski YÖK üyesi. Ortaöğretim eğitimini Amasya Lisesi'nde alan Işıklı, liseyi bitirdikten sonra, yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamladı. Öğrencilik yıllarında SBF'de Talebe Cemiyeti Başkanlığı da yapan Işıklı, 1961'de bölümünden mezun oldu ve Fransa'da Centre Europeen Universitaire de Nancy'de lisansüstü öğrenim gördü. 1962'de asistan olarak girdiği Ankara SBF'de 1973'te doçent, 1980'de profesör oldu. Doçentlik aşamasında, "SBF Yönetim Kurulu" üyeliği ve "Çalışma Bakanlığı" bünyesinde Yüksek Hakem Kurulu üyeliği görevlerinde bulunan Işıklı'nın üniversitedeki görevine 1983'te 1402 sayılı yasaya dayanılarak son verilse de 1989'da İdare Mahkemesi kararıyla görevine döndü. 1990-1994 yıllarında A.Ü.S.B.F. (Mülkiye) mezunları derneği olan "Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanlığı" ve ardından, bir dönem Öğretim Üyeleri Derneği Başkanlığı yapan Işıklı, 2001 yılında Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından YÖK üyeliğine seçildi ve bu görevi 2005 yılında son buldu. Işıklı TÜMÖD ( Tüm Öğretim Elemanları Derneği) genel başkanıdır. Işıklı'nın Yerli ve yabancı dillerde yayımlanmış çeşitli çalışmaları bulunmaktadır. Alpaslan Işıklı, 13 Temmuz 2013 tarihinde İzmir-Seferihisar'da geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. KİTAPLAR Türkiye'de Sendikacılık ve Toplu Sözleşme (ortak çalışma), S.B.F.yay., Ankara,1965; Toplu İş Sözleşmeleri ve Türkiye Ekonomisi İçindeki Yeri, S.B.F.yay., Ankara,1967; Ücret, Doğan Yayınevi, Ankara, 1975; Sosyal Haklar Açısından Anayasa, Yol-İş yay., Ankara, 1975; Emek ve Ücret, Yol-İş yay. Ankara, 1975; Kamu Kesiminde Çalışanların Sendikal Hakları, Yol-İş yay; Ankara,1976; Sendikalar ve Siyaset, Yol-İş yay, Ankara, 1977; Kuramlar Boyunca Özyönetim ve Yugoslavya Deneyi (ikinci baskı), Alan Yayıncılık, Ankara, 198O; Türkiye'de 196O-1986 Döneminde İşçi Hakları,Yol-İş yay., Ankara, 1986; Yanıt-2821 Sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 Sayılı Toplu İşSözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun Uluslararası Normlara Aykırılığı,Yol-İş,Ankara,1986; Bir Başka İktisat (derleme, ikinci baskı), Alan Yayıncılık, İstanbul, 1987; Türkiye'de Sendikacılık Hareketleri İçinde Demokrasi Kavramının Gelişimi (ortak çalışma), T.C. Kültür Bakanlığı, Demokrasi Klasik¬leri, Ankara 1994; Özelleştirme Ne İçin?, Yol-İş Eğitim Yayınları-15, Ankara 1994; Küreselleşme ve Demokratikleşme,(birinci baskı) Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları: 14, Ankara,1995; (ikinci baskı) Tüze Yayıncılık, Ankara 1996; Sendikacılık ve Siyaset (beşinci baskı), (altıncı baskı) İmge yayınevi, Ankara,2005. Yeni Dünya Düzeninde Özelleştirme, BASS Yayını, Ankara 1996; Sosyalizm, Kemalizm ve Din, üçüncü baskı, İmge yayınevi, Ankara, 2001; Devlet ve Demokrasi, Kuvayı Milliye Yayınları, Ankara,1999; Küresel Saldırı, Ulusal Devlet ve Sendikalar, Türk-İş Eğitim Yayınları No: 68, Ankara, 2001; Dünya Bankası’nın Laik İmparatorluğunda Kumarhane Kapitalizmi, Otopsi, İstanbul, Şubat 2002 . Gün Doğmadan, İmge Kitabevi, Ankara, 2002; İş Hukuku, İş Hukuku, 5.Baskı, İmaj Yayıncılık, Ankara, 2003. Said Nursi, Fethullah Gülen ve “Laik” Sempatizanları, (sekizinci baskı), Kaynak Yayınları, İstanbul, 2010. Gerçek Örgütlenme, Sendikacılık, İmge Kitabevi, Ankara, Ekim 2003. Yeni Din Yeni Tanrı, Otopsi yay, İstanbul, 2005. Yeni Orta Çağ, Toplumsal Çözüm Yay., İstanbul,2007;ikinci baskı.İmge y., Ankara, 2009. Kumarhane Kapitalizmi, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara,2010. YABANCI DİLLERDE YAYINLAR VE TEBLİĞLER "La liberté syndicale en Turquie", Turkish Yearbook of Human Rights, TODAİE yay., cilt:1, 1979, s.35-9O; "La liberté syndicale des salariés en Turquie", Koalitionsfreihert des arbeitnehmers, Max-Planck-Institut Für Auslöndisches Öffentliches Recht Und Völkerrecht, Heilderberg, 198O, s.899-943,14O4-14O5, 1442-1443; "Gewerkschaften und Arbeiterbewegung", Turkei,VSA-Verlag, Hamburg, 1984,s.131-147; "Wage Labor and Unionization", Turkey in Transition, Oxford University Press, New York Oxford, 1987, s;3O9-333. "The Right to Organize in the Public Sector According to Present Legislation in Turkey", Symposium on Trade Union Rights of the Public Employees in Turkey and the Swedish Experience, İstanbul, 1988, s.187-191; "La condizioni sociali e sindicali in Turchia", Seminari-Le Condizioni econemiche e sociali in Turchia, la prospettive dei rapporti con la CEE, İnstituto per il Mediterreneo, Roma, 1989, s. 42-61,77-81; "Trade Unionism of Public Servants in Turkey", Turkish Yearbook of Human Rights (Institut of Public Administration for Turkey and the Middle East- Human Rights Research and Documentation Center), vol.13,1991, İlksan Matbaası, Ankara, 1992, s.21-30; "Some Original Aspects of the Social History of Turkey for an Analysis of its last 150 Years", Problems and Perspectives of Re¬search and Documentation on the Social History of 19-20thTurkey, International Institut of Social History, Amsterdam,1988. Zur Situation der Arbeitnehmer in der Türkei: Dokumentation der Tagung des Gustav-Stresemann-Instituts in Zusammenarbeit mit dem Demokratischen Türkei Forum vom 7. - 9. Dezember 1990 in Bonn (sempozyumda sunulmuş ve teksir olarak yayınlanmıştır) “Democracy, Development and the Public Sector”, The Sixth Pacific Basin Symposium, Bangkok, 4-6 March 1998;

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Alpaslan Işıklı ilgili konular