Alpin Deprem Kuşağı, yeryüzündeki depremlerin yüzde 17 si gerçekleşir. Endonezya`dan başlayarak Himalayalar ve Akdeniz üzerinden Atlas Okyanusu`na ulaşır. Bilindiği gibi yurdumuz'da Alpin Deprem Kuşağı içerisinde bulunmakta. Bu kuşakta sığ - orta ve derin odaklı depremler

Alpin Deprem Kuşağı

Alpin Deprem Kuşağı, yeryüzündeki depremlerin yüzde 17 si gerçekleşir. Endonezya`dan başlayarak Himalayalar ve Akdeniz üzerinden Atlas Okyanusu`na ulaşır. Bilindiği gibi yurdumuz'da Alpin Deprem Kuşağı içerisinde bulunmakta. Bu kuşakta sığ - orta ve derin odaklı depremler yer almaktadır. Akdenizin batı kısımlarında Sicilya ve İtalya SW (W-E) istikametindeki kuşağın civarında orta derinlikte şoklar (300 km) vuku bulur. Yunanistanm güneyi ve Eğe denizinin S kısımlarında (100 km), Doğu Karpatlar Romanya'da (150 km), Hazar Denizi bölgesinde takriben (150 km), Pamir - Hindikuşi zonunda (2-300) km Himalyalarda (100 km) derinlikte yer'alan deprem odakları mevcuttur. Tabii ki bu bölgelerde sığ deprem odaklan pekçoktur. Türkiyede vuku bulan depremler ise sığ depremlerdir. Kuzey Anadolu fay zonunda orta ve derin odaklı depremlere rastlanılmamıştır. Yalnız SW da Rodos civarında (60 km) nin aşağısında derin odaklı depremlere rastlanılmaktadır. Bu kısım Yunanistan - Rodos ve Kıbrıs hattı üzerinde bulunmaktadır ki buna göre bu bölgedeki tektonik faaliyetlerde Ege ve civara nazaran büyük farklar bulunabileceği düşünülebilir.

İlgili konuları ara

Yanıtlar