altın leğene kan kusmak

varlık içinde hastalık ya da azap çekerek yaşamak.

altın leğene kan kusmak

Çok zengin olduğu halde sıhhati yerinde olmamak, mutsuz olmak.

Yanıtlar