altın yumurtlayan tavuk

mesleği, sanatı, parası olan, gelirli kimse. turist.

Yanıtlar