Altın Şafak aşağıdaki anlamlara gelebilir.

Altın Şafak

Altın Şafak aşağıdaki anlamlara gelebilir. *Altın Şafak , Yunanistan'da bulunan, aşırı sağ görüşlü siyasi parti. *Altın Şafak Hermetik Cemiyeti, İngiltere'de kurulan; okültizm, mistisizm ve büyücülük ile uğraşan bir cemiyet.

Yanıtlar