Altın Oran

Kısaca: Altın Oran, doğada sayısız canlının ve cansızın şeklinde ve yapısında bulunan orandır. Bir dikdörtgenin boyunun enine olan "en estetik" oranı diye de tanımlandığı olmuştur. ...devamı ☟

Altın oran
Altın Oran

Eski Mısır'lılar ve Yunanlılar tarafından keşfedilmiş, mimaride ve sanatta kullanılmıştır. Göze çok hoş gelen bir orandır.

Bir doğru parçasının (AB) Altın Oran'a uygun biçimde iki parçaya bölünmesi gerektiğinde, bu doğru öyle bir noktadan (C) bölünmelidir ki; küçük parçanın (AC) büyük parçaya(CB) oranı, büyük parçanın (CB) bütün doğruya (AB)oranına eşit olsun.

Altın Oran, matematikte ve fiziksel evrende ezelden beri var olmasına rağmen, insanlar tarafından ne zaman keşfedildiğine ve kullanılmaya başlandığına dair kesin bir bilgi mevcut değildir. Tarih boyunca birçok defa yeniden keşfedilmiş olma olasılığı kuvvetlidir.

Euclid (M.Ö. 365 – M.Ö. 300), "Elementler" adlı tezinde, bir doğruyu 0.6180339... noktasından bölmekten bahsetmiş ve bunu, bir doğruyu ekstrem ve önemli oranda bölmek diye adlandırmıştır. Mısırlılar keops Piramidi'nin tasarımında hem pi hem de phi oranını kullanmışlardır. Yunanlılar, Parthenon'un tüm tasarımını Altın Oran'a dayandırmışlardır. Bu oran, ünlü Yunanlı heykeltraş Phidias tarafından da kullanılmıştır. Leonardo Fibonacci adındaki İtalyan matematikçi, adıyla anılan nümerik serinin olağanüstü özelliklerini keşfetmiştir fakat bunun Altın Oran ile ilişkisini kavrayıp kavramadığı bilinmemektedir. Leonardo da Vinci, 1509'da Luca Pacioli'nin yayımladığı İlahi Oran adlı bir çalışmasına resimler vermiştir. Bu kitapta Leonardo Leonardo da Vinci tarafından yapılmış Five Platonic Solids (Beş Platonik Cisim) adlı resimler bulunmaktadır. Bunlar, bir küp, bir Tetrahedron, bir Dodekahedron, bir Oktahedron ve bir Ikosahedronun resimleridir. Altın Oran'ın Latince karşılığını ilk kullanan muhtemelen Leonardo da Vinci 'dir. Rönesans sanatçıları Altın Oran'ı tablolarında ve heykellerinde denge ve güzelliği elde etmek amacıyla sıklıkla kullanmışlardır. Örneğin Leonardo da Vinci, Son Yemek adlı tablosunda, İsa'nın ve havarilerin oturduğu masanın boyutlarından, arkadaki duvar ve pencerelere kadar Altın Oran'ı uygulamıştır. Güneş etrafındaki gezegenlerin yörüngelerinin eliptik yapısını keşfeden Johannes Kepler (1571-1630), Altın Oran'ı şu şekilde belirtmiştir: "Geometrinin iki büyük hazinesi vardır; biri Pythagoras'ın teoremi, diğeri, bir doğrunun Altın Oran'a göre bölünmesidir." Bu oranı göstermek için, Parthenon'un mimarı ve bu oranı resmen kullandığı bilinen ilk kişi olan Phidias'a ithafen, 1900'lerde Yunan alfabesindeki Phi harfini Amerika'lı matematikçi Mark Barr kullanmıştır. Aynı zamanda Yunan alfabesindekine karşılık gelen F harfi de, Fibonacci'nin ilk harfidir.

Altın Oran, bir sayının insanlık, bilim ve sanat tarihinde oynadığı inanılmaz bir roldür. Phi, evren ve yaşamı anlama konusunda bizlere yeni kapılar açmaya devam etmektedir. 1970'lerde Roger Penrose, o güne kadar imkansız olduğu düşünülen, "yüzeylerin beşli simetri ile katlanması"nı Altın Oran sayesinde bulmuştur.

Fibonacci Sayıları ve Altın OranFibonacci sayıları (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765... şeklinde devam eder) ile Altın Oran arasında ilginç bir ilişki vardır. Dizideki ardışık iki sayının oranı, sayılar büyüdükçe Altın Oran'a yaklaşır.

Fibonacci ardışıkları, Altın Oran ilişkisi yorumlamasıdır. Bunda da oran ne olursa olsun her oranın değeri 1.618 dir, değişmez...

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Altın oran Resimleri

Altın Oran (fotoğrafçılık)
4 yıl önce

Fotoğrafçılıkta kullanılan altın oran ya da 1/3 kuralı (ing. ) fotoğrafçılıkta, çekilen görüntünün daha rahat algılanması için yaygın olarak kullanılan...

Altın üçgen
7 ay önce

Altın üçgen, eş kenarlarının diğer kenara oranı φ'ye, altın oran, eşit olan ikizkenar üçgen. φ = 1 + 5 2 . {\displaystyle \varphi ={1+{\sqrt {5}} \over...

Altın dikdörtgen
7 ay önce

Altın dikdörtgen kenarları arasında altın oran bulunan, 1 : 1 + 5 2 {\displaystyle 1:{\tfrac {1+{\sqrt {5}}}{2}}} ya da yaklaşık 1:1,618, dikdörtgen. Altın...

Bülent Oran
7 ay önce

"Perdemizin Tipleri: Bülent Oran" (PDF). Sinema 60 dergisi. 22 Mart 1961. s. 15.  ^ "Bülent Oran". TSA.  ^ "Bülent Oran". Biyografya. 4 Ekim 2020 tarihinde...

Bülent Oran, 1924, 1971 Antalya Altın Portakal Film Festivali, 2004, 23 Eylül, 27 Mart, Ankara Ekspresi (film), Ayşe Şasa, Baba Evi, Drakula İstanbul`da, Marmara Üniversitesi
Kepler üçgeni
2 yıl önce

aralarında altın oran bulunacak şekilde, geometrik dizi oluşturur. Bu orana sahip üçgenler adını, üçgenin kısa kenarıyla hipotenüsü arasında altın oran olduğunu...

Altın (anlam ayrımı)
4 yıl önce

Zincir - Türk rock müzik grubudur Altın Çağ Altın Hızma - Kerkük türküsü Altın Tabancalı Adam Altın - Renk Altın oran - doğada sayısız canlının ve cansızın...

Baskın Oran
4 yıl önce

Baskın Oran (26 Temmuz 1945, İzmir), Türk siyasetçi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi. 1968...

Baskın Oran, Baskın Oran
Oran Büyük Sinagogu
4 yıl önce

Oran Büyük Sinagogu (Fransızca: Grande synagogue d'Oran, Arapça: معبد وهران العظيم), Cezayir'in Oran şehrinde 1880'de inşa edilmeye başlanıp Simon Kanoui...