Alt��N

diziler

Diziler Alm. Progressionen, Fr. Progression, İng. Progression. Tanım kümesi pozitif tam sayılar olan bir fonksiyon. Bu fonksiyonun değer kümesi reel sayılar ise, reel dizi; kompleks sayılar ise, kompleks dizi adını alır. n’inci görüntüsü olan f(n) = an ye...

Meksika yıldızı

Meksika yıldızı (Calothorax lucifer), kuşlar (Aves) sınıfının karinalılar (Carinatae) bölümünün gökkuzgunumsular (Coraciiformes) takımının sağanlar (Apodiformes, Cypseli) alt takımından kolibrigiller (Trochilidae) familyasının Trochilinae alt familyasına...

Ayı köpekleri

Ayı köpekleri (Amphicyonidae), etçiller takımının köpeğimsiler alt takımına ait, nesli tükenmiş bir familya. 50 milyon yıl önce Eosen devrinde ortaya çıkıp Miyosen devrine kadar var olmuşlardır.

ızgara

Izgara Alm. Grill, Gitter (n); Ofenrost (m), Fr. gril (m); grille (f), İng. gridiron; grating. Maden veya ağaç çubukların aralıklı olarak sıralanması ile meydana getirilen parmaklık veya kafes şeklindeki alet. Çeşitli işlerde kullanıldığı için büyüklük...

Hizmet Veri Birimi

hizmet veri birimi (SDU) OSI katmanından alt katmana geçen ve alt katman tarafından protokol veri birimine(PDU) henüz kapsüllenmemiş(sarılmamış) veri birimidir. Verilen katmanın hizmetlerinin bir kullanıcı tarafından gönderildiği ve değişmeden anlamsal ol...

elektroskop

Elektroskop Alm. Elektroskop (n), Fr. electroscope (m), İng. electroscope. Bir cisimde statik elektrik yükünün olup olmadığını, yükün eksi (-) veya artı (+) işaretli olduğunu tesbit etmeye yarayan alet. İletken bir çubuğun bir ucuna iki altın yaprakçık, d...

İkonometre

Alm. İkonometer (n), Fr. Iconomètre (m), İng.

kombinasyon

Kombinasyon Bir kümenin herhangi bir alt kümesi. n elemanlı bir kümenin r elemanlı alt kümelerinin herbirine bu kümenin r’li bir kombinasyonu denir. Kombinasyonların sayısı C (n,r) veya ( ) şeklinde gösterilir ve: C (n, r) = () = n! / r! (n-r)! form...

Birleştirme sıralaması

Birleştirme Sıralaması (``Merge Sort``), bilgisayar bilimlerinde Q (n log(n)) derecesinde karmaşıklığa sahip bir sıralama algoritmasıdır. Girdi olarak aldığı diziyi en küçük hale gelene kadar ikili gruplara böler ve karşılaştırma metoduyla sıralı olarak ç...

Latin alfabesinden türeyen alfabeler

Latin alfabesinden türeyen alfabeler, dünya üzerinde birçok dilin yazı sisteminde kullanılmaktadır. Aşağıdaki tablolarda bazı alfabeler özetlenmiş ve karşılaştırılmıştır.