Alt��N Esas��

Ǝ

olması bu nedenledir. Örnekler: Ämäk/Ǝmǝk/Əmək (Emek), Ämir/Ǝmir/Əmir (Emir), Äsas/Əsas/Ǝsas (Esas), Sämär/Səmər (Semer)... Ə (Schwa) Ä (Noktalı A) Æ (AE)

diziler

Diziler Alm. Progressionen, Fr. Progression, İng. Progression. Tanım kümesi pozitif tam sayılar olan bir fonksiyon. Bu fonksiyonun değer kümesi reel sayılar ise, reel dizi; kompleks sayılar ise, kompleks dizi adını alır. n’inci görüntüsü olan f(n) = an ye...

Dyn

Dyn Alm. Dyn (n), Fr. Dyne (f), İng. Dyne. Santimetre-gram-saniye (c.g.s) sisteminde esas kuvvet birimi. “Din” diye okunur. Bir gramlık bir kütleye, 1 cm/sn2lik ivme kazandırmak için gerekli olan kuvvettir. Bir gram kuvvet, yerin bir gram kütleye uyguladı...

Bursa Yeşil Camii

1413 yılında Çelebi Mehmed döneminde başlanan cami, 1424 yılında Sultan II. Murad zamanında tamamlanan cami, ilk dönem Osmanlı mimarisinin önemli eserleri arasında yer alır. Planı ters T şeklinde olup, iç kısmı sekiz bölüme ayrılmıştır. Mihrabın bulunduğu...

vektör alanı

Meksika yıldızı

Meksika yıldızı (Calothorax lucifer), kuşlar (Aves) sınıfının karinalılar (Carinatae) bölümünün gökkuzgunumsular (Coraciiformes) takımının sağanlar (Apodiformes, Cypseli) alt takımından kolibrigiller (Trochilidae) familyasının Trochilinae alt familyasına...

Ayı köpekleri

Ayı köpekleri (Amphicyonidae), etçiller takımının köpeğimsiler alt takımına ait, nesli tükenmiş bir familya. 50 milyon yıl önce Eosen devrinde ortaya çıkıp Miyosen devrine kadar var olmuşlardır.

ızgara

Izgara Alm. Grill, Gitter (n); Ofenrost (m), Fr. gril (m); grille (f), İng. gridiron; grating. Maden veya ağaç çubukların aralıklı olarak sıralanması ile meydana getirilen parmaklık veya kafes şeklindeki alet. Çeşitli işlerde kullanıldığı için büyüklük...

Hizmet Veri Birimi

hizmet veri birimi (SDU) OSI katmanından alt katmana geçen ve alt katman tarafından protokol veri birimine(PDU) henüz kapsüllenmemiş(sarılmamış) veri birimidir. Verilen katmanın hizmetlerinin bir kullanıcı tarafından gönderildiği ve değişmeden anlamsal ol...

elektroskop

Elektroskop Alm. Elektroskop (n), Fr. electroscope (m), İng. electroscope. Bir cisimde statik elektrik yükünün olup olmadığını, yükün eksi (-) veya artı (+) işaretli olduğunu tesbit etmeye yarayan alet. İletken bir çubuğun bir ucuna iki altın yaprakçık, d...