Alt��N K��Re

Dirichlet serisi

Dirichlet serisi

Hurwitz zeta fonksiyonu

Hurwitz zeta fonksiyonu, adını Adolf Hurwitz'ten almıştır, çoğunlukla zeta fonksiyonu denir. Formel tanımı için kompleks değişken ''s'' 'in Re(''s'')>1 ve ''q'' 'nun Re(''q'')>0 yardımıyla

kombinasyon

Kombinasyon Bir kümenin herhangi bir alt kümesi. n elemanlı bir kümenin r elemanlı alt kümelerinin herbirine bu kümenin r’li bir kombinasyonu denir. Kombinasyonların sayısı C (n,r) veya ( ) şeklinde gösterilir ve: C (n, r) = () = n! / r! (n-r)! form...

Grenoble

Grenoble, Fransa'nın güney-doğusunda bulunan ve Drac nehrinin Isí¨re nehrine karıştığı noktada, Alp dağlarının eteğinde yer alan bir şehirdir. Grenoble, Rhí´ne-Alpes bölgesinin içindedir; bu bölge içindeki Isí¨re şubesinin başkentidir. Dağlara olan yakınl...

Sol Majör

La bemol Majör

bemol-Fa-Sol-La bemol. Eksen (tonik) sesi la bemol, Alt Çeken (sub dominant) sesi re bemol ve Çeken (dominant) sesi mi bemoldür. Alt çeken tonalitesi Re bemol Majör

Re Majör

diyez-Sol-La-Si-Do diyez-Re. Eksen (tonik) sesi Re, alt çeken (sub dominant) sesi Sol ve çeken (dominant) sesi La'dır. Alt çeken tonalitesi Sol majör, çeken tonalitesi

You Can't Stop Rock 'n' Roll

Müzik Albümü

diziler

Diziler Alm. Progressionen, Fr. Progression, İng. Progression. Tanım kümesi pozitif tam sayılar olan bir fonksiyon. Bu fonksiyonun değer kümesi reel sayılar ise, reel dizi; kompleks sayılar ise, kompleks dizi adını alır. n’inci görüntüsü olan f(n) = an ye...