Alt Gezegen

Alt gezegen, güneş etrafındaki yörüngesi yer yörüngesine göre güneş'e daha yakında olan gezegenler.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Alt Gezegen ilgili konular

 • Gezegen

  Bir yıldızın etrafında dolanan ve kendisi yıldız olmayan doğal gök cisimlerine gezegen adı verilir. Dar anlamıyla, Güneş Sistemi içinde,
 • Güneş sistemi

  Güneş ve uyduları ile birlikte gezegenler, kuyruklu yıldızlar ve meteor akımları da dâhil olmak üzere, onun etrâfında dönen gök cisimleri
 • Uzanım

  Uzanım, gökbilimde Güneş'in uydusu olan bir gök cisiminin Yer'den bakıldığında Güneş ile yaptığı açıdır. İç gezegenler (Merkür ve
 • Iç gezegen

  Yoğun, kayalık bileşimli, az ya da hiç uydusu olmayan, halkası bulunmayan ve Güneş Sistemi'nin iç yörüngelerinde yer alan dört gezegene iç
 • Kavuşum

  Kavuşum, gökbilimde bir gözlem noktasından bakıldığında iki ya da daha çok sayıda gök cisminin gökyüzünde birbirlerine yakın konuma gel
 • Gezegenler

  Genel olarak, yakınlarında bulunan yıldızlara göre uzaklıklarını değiştiren yıldızlara verilen ad. Gezegenler, güneş çevresinde dönen
 • Alt gezegen

  Alt gezegen, güneş etrafındaki yörüngesi yer yörüngesine göre güneş'e daha yakında olan gezegenler.
 • Merkür (gezegen)

  Merkür (Utarit), Güneş Sistemi'nin Güneş'e en yakın gezegenidir. Büyüklük açısından 8 gezegen arasından son sırayı alır.
 • Üst gezegen

  Güneş etrafındaki yörüngesi Yer yörüngesine oranla Güneş'e daha uzakta olan gezegenlere üst gezegen adı verilir. Bu terim ilk kez Kopernik
 • Büyüklüğüne göre Güneş Sistemi'ndeki cisimler dizini

  Güneş Sistemi'nde 8 gezegen vardır.En küçük gezegen Merkür'ken Güneş Sisteminde en büyük gezegen Jüpiter'dir.Çapa göre tam sıraşöyled