Alt Tür

Alt tür, bir tür içinde ayrılan ikinci derecedeki türe verilen isim.

Alt tür, en az bir morfolojik karakter bakımından fark eden ve coğrafi olarak sınırlandırılmış yerel populasyonlardır.

Alt tür botanikte ssp. veya subsp. şeklinde kısaltılarak gösterilmektedir. Zoolojide herhangi bir ek kullanılmaz.

Örneğin:

 • Botanikte; Pinus nigra ssp.pallasiana ya da Pinus nigra subsp.pallasiana
 • Zoolojide; Passer domesticus domesticus


Bir türün alt türleri arasında üreme engeli olmamakla birlikte deniz, dağ gibi coğrafi engeller sonucu döllenme gerçekleşmemektedir. Yani kendi içlerinde kapalı bir sistem oluştururlar. Sadece kendi içlerinde gen alışverişinde bulunan populasyonlar zamanla türün diğer populasyonlarından farklılaşırlar. Bu durum zamanla üreme engeli oluşturur ve ortaya yep yeni bir tür çıkar.


İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Alt Tür ilgili konular

 • Tür

  Tür, ortak özellikler taşıyan ve kendi aralarında döllenerek üreyebilen akraba canlıları içeren biyolojik grup.
 • Alfa

  Alfa, Yunan alfabesinin ilk harfidir.
 • Biyoloji

  Biyoloji, yaşayan ya da fosil canlıları, canlıların yaşam süreçlerini ve bütün fiziko-kimyasal yönleriyle yaşamı inceleyen temel bilim da
 • Botanik

  Botanik, bitkileri inceleyen bilim dalına denir.ayrıca Bitki bilimi. Botanik terimi, “Botane” (ot, çayır) veya “Botanikos” (ot, çayır) k
 • Alttürü

  Alt tür, en az bir morfolojik karakter bakımından fark eden ve coğrafik olarak sınırlandırılmış yerel populusyonlardır.
 • Alt tür

  Alt tür, bir tür içinde ayrılan ikinci derecedeki türe verilen isim.
 • Kavuzlu buğday

  Kavuzlu buğday (''Triticum spelta''), buğdaygiller (Poaceae) familyasından hekzaploid bir buğday türü. Kavuzlu buğday Avrupa'nın bazı bölgel
 • Martin Evans

  Sir Martin John Evans (d. 1 Ocak 1941, Stroud, Gloucestershire* (6 Mart 2012).), Britanyalı, "sir" ünvanlı bilim adamı. Matthew Kaufman ile ortak
 • Monotipik

  Monotipik, taksonomide tek biyolojik tipten oluşan takson. Birden fazla olursa politipik adını alır.