Altmışlık Döngü

Booting

booting CPU'ya ilk elektrik enerjisi gönderildiğinde, bilgisayarın çalışabilmesi için uygulamaya konulan işlemler bütünü ve çalışan uygulamalardır. İşlem bilgisayara ilk elektrik verildiğinde başlar ve bilgisayar normal görevlerini yapmaya hazır hâle geld...

token ring

Token Ring ağ teknolojisi IBM tarafından geliştirilmiştir. Daha sonra ANSI/IEEE standardı olmuştur. Token Ring, IEEE 802.

Glukoz

Basit bir şeker (veya monosakkarit) olan glukoz (veya glikoz veya glükoz) yaşam için en önemli karbonhidratlardan biridir. Hücreler onu bir enerji kaynağı ve metabolik reaksiyonlarda bir ara ürün olarak kullanırlar.

Aptitude

aptitude APT'ın kullanıcı arabirimidir. Yazılım paketlerini listelemeye, onları seçip kurmaya ve kaldırmaya yarar.

Asetil KoA

Asetil-CoA birçok biyokimyasal tepkimede kullanılan metabolizmadaki önemli bir moleküldür. Ana kullanım alanı enerji üretimi için oksitlenmek üzere asetil grup içindeki karbon atomlarını Krebs döngüsüne taşımaktır.

Dallanma

Dallanma bir bilgisayar programında denetim akışının değiştiği noktadır. Dallanma terimi genellikle makine kodu ya da çevirici dil programlarındeki atlama komutları için kullanılır. Üst düzey dillerde dallanma noktaları genellikle "if-else", "while", "for...

Tarih

Tarih, geçmişin olaylarını kaynak malzemelerin eleştirel bir incelemesine dayanarak kronolojik tutarlılık içinde irdeleyen ve genellikle bunların nedenleri konusunda açıklamalarda bulanan bilim dalı. 19. yüzyıl sonlarında çağdaş profesyonel tanımına kavuş...

Kore takvimi

Kore takvimi diğer Doğu Asya ülkelerinin takvimlerine benzer biçimde Çin takvimine dayanan bir ay-güneş takvimidir. Tarihler, Kore'nin meridyenleri esas alınarak hesaplanır.

Tibet takvimi

Tibet takvimi bir yılın 12 ya da 13 aydan oluştuğu ve her ayın yeniayla başladığı bir ay-güneş takvimidir. Her üç yılda bir eklenen onüçüncü ayla birlikte bir Tibet yılının güneş yılına denk düşmesi sağlanmaktadır. Ayların belirli adları yoktur. Tibet yen...