Altun Dağları, (''Altun Şan'', ''Altun kan'', ''Altun xan'', ''Altyntag'', ''Altin tağ'' veya ''Altın dağ'') (Çince: 阿尔金山; ''Aerjinshan'') batı tarafının büyük bir kısmı olan Nanşan sıradağlarının bir parçası olup, tahminen 700 km uzunluğunda ve 200 km eninde, güneydoğu ve doğu Sincan Uygur Özerk Bölgesinden Qinghai ve Gansu Eyaletlerine kadar uzanır. Güney'den Altun dağları Kunlun dağlarının orta parçası, ayrıca batı ve kuzey'den Tarım Havzası ve Taklamakan Çölüne kadar uzanır. Güneybatı'da kar

Altun Dağları

Altun Dağları, (Altun Şan, Altun kan, Altun xan, Altyntag, Altin tağ veya Altın dağ) (Çince: 阿尔金山; Aerjinshan) batı tarafının büyük bir kısmı olan Nanşan sıradağlarının bir parçası olup, tahminen 700 km uzunluğunda ve 200 km eninde, güneydoğu ve doğu Sincan Uygur Özerk Bölgesinden Qinghai ve Gansu Eyaletlerine kadar uzanır. Güney'den Altun dağları Kunlun dağlarının orta parçası, ayrıca batı ve kuzey'den Tarım Havzası ve Taklamakan Çölüne kadar uzanır. Güneybatı'da karlarla kaplı tepeleri 6100 metre, buna karşın ortalarda incelip ortalama 4000 metre ve Nanşan'a yaklaştıkça ortalama 5000 metreye kadar yükselir. Kaşgarlı Mahmut, Divan-ı Lügati't-Türk'te; Çurçan'ın güneydoğusunda "''التون قان Altun kan" "Uygur iline yakın bir dağ adı." şeklinde tanımlamış, ayrıca bu dağın ismi ile ilgili bir de hikayesi yazılıdır.

Notlar

Dış bağlantılar

*

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar