Altyapı; bir yapı, kent ve ülke için gerekli olan yol, su, elektrik, gaz, kanalizasyon, peyzaj, çevre ve ulaşım gibi donanımların tümü. Herhangi bir ilişkisel sistemin fiziksel bileşenleri de altyapı olarak tanımlanmaktadır.

Altyapı

} *Altyapı - Bir yapı için gerekli olan yol, su, elektrik, gaz gibi donanımların tümü *Marksist altyapı

altyapı

Köprü, baraj, elektrik santralı, karayolu, demiryolu, telekomünikasyon sistemleri, elektrik, su, havagazı, elektrik tesisleri, kanalizasyon gibi temel yapıların tümü.

altyapı

bir yapı için gerekli olan yol, kanalizasyon, su, elektrik gibi döşemlerin tümü. toplumun ekonomik yapısını oluşturan ve insan bilincinden bağımsız olarak biçimlenen üretim ilişkilerinin tümü, "üstyapı" karşıtı.

altyapı

Türkçe altyapı kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. infrastructure, groundwork, substructure

altyapı

Türkçe altyapı kelimesinin Fransızca karşılığı.
infrastructure [la]

altyapı

Türkçe altyapı kelimesinin Almanca karşılığı.
die Infrastruktur

Yanıtlar