Alu Elemanlarıdır

PIC

PIC (Peripheral Interface Controller, ``Çevresel Arabirimleri Denetleme Elemanı``), Microchip firmasının ürettiği mikrodenetleyicilerine verilen isimdir.

Providence

Providence, Rhode Island

An

Sümer mitolojisinde ve daha sonra Asur ve Babil mitolojilerinde, Anu (aynı zamanda An) gökyüzü tanrısı, cennetin tanrısı, takımyıldızların efendisi, tanrıların kralı olarak adlandırılır ve göksel katmanların en üstünde oturur. Suç işleyenleri yargılayacak...

naim

Naim (ya da Na'im, Naeem, Naeim, Naím, Naïm, Noaim veya Nuaim) (Arapça: نعیم‎, İbranice: נעים‎) aşağıdaki anlamlara gelebilir:

salavat

Allah`umme salli ala seyidina Muhammed in ve ala ali seyidina Muhammed..

umur

Kişi adları:

Yavuz Sultan Selim

Yavuz Sultan Selim Osmanlı sultanlarının dokuzuncusu, İslam halifelerinin yetmiş dördüncüsü. Sultan İkinci Bayezid'in oğlu olup, annesi Dulkadirli ailesinden Aişe Hatundur. 1470 yılında Amasya'da doğdu. Şehzadeliğinde, devrin alimlerinden mükemmel bir tah...

sömürgecilik

Bir devletin egemenliğini başka topraklar ve halklar üzerinde kurması ya da genişletmesidir. Sömürgeciliğin tarihi çok eskilere gitmektedir. İlkçağların devletleri de çevrelerindeki güçsüz ülkelerin kaynaklarından yararlanmak için onları sömürgeleştirirle...

Transpozon

Transpozonlar bİr hücrenin genomunda farklı yerlere, transpozisyon olarak adlandırılan bir süreçle hareket edebilen DNA dizileridir. Bu süreç ile mutasyonlara ve genomdaki DNA miktarının değişmesine neden olurlar.