Amasya İkinci Beyazıt Külliyesi

Kısaca: Amasya İkinci Beyazıt Külliyesi, Osmanlı Padişahı II. Bayezid tarafından Amasya`da inşa ettirilen külliye ...devamı ☟

Amasya İkinci Beyazıt Külliyesi
Amasya İkinci Beyazıt Külliyesi

Amasya İkinci Beyazıt Külliyesi, Osmanlı Padişahı II. Bayezid tarafından Amasya`da inşa ettirilen külliye

İkinci Beyazıt Külliyesi, Yeşilırmak kıyısında geniş bir sahada kurulmuştur. Külliyenin ortasında cami sağında medrese solunda imaret ve tabhane bulunmaktadır. II. Bayezid, Osmanlı saltanatının kendisine nasip olmasının bir şükranı olmak üzere bu külliyeyi inşa ettirmiştir. Çeşitli tarihlerde Amasya`da meydana gelen depremlerde ve Yeşilırmak`ın taşkınlarında zarar gören cami, her zarar görüşünden sonra tamir edilmiştir. 18 hücreli medrese binası günümüzde İl Halk Kütüphanesi olarak kullanılmaktadır.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.