Amasya Protokol��

Litvinov Protokolu

Litvinov Protokolu, 9 Şubat 1929 Sovyetler Birliği'nin Briand-Kellog Paktının güttüğü aynı amacı kapsayan bir protokolü kendi komşuları arasında da en kısa zamanda yürürlüğe koymak için hazırladığı özel bir protokol. Kellog Paktı'nı Sovyetler, Batılıla...

İnternet'in tarihi

Amerikan Federal Hükümeti Savunma Bakanlığı'nın araştırma ve geliştirme kolu olan Savunma İleri Düzey Araştırma Projeleri Kurumu'na (DARPA- Defence Advanced Research Project Agency) dayanır. 1969'da çeşitli bilgisayar bilimleri ve askeri araştırma projele...

Tünel protokolü

Tünel protokolü, bir ağ protokolü farklı bir yük-taşıma protokolü içerdiğinde bilgisayar ağ bağlantısı,bir tünel protokolü kullanır. Tünel protokolü kullanılarak,uyumsuz olan bir iletim protokolü üzerinde bir yük-taşıma taşınabilir yada güvenilmeyen ağlar...

TCP/IP Protokol Yapısı

Hebron Protokolü

Hebron (El Halil) Protokolü ya da Hebron Sözleşmesi, 7 Ocak 1997'de başlayan ve 15-17 Ocak arasında imzalamayla sonuçlanan yeniden düzenleme amaçlı protokol. Protokolde İsrail'i başbakan Benjamin Netanyahu temsil ederken Filistin Ulusal Yönetimi'ni Yaser...

TCP-IP

"Bilgi Ağı" üzerindeki bilgi iletimi ve paylaşımı bazı kurallar dahilinde yapılmaktadır. Bu kurallara kısaca "internet protokolleri", ya da TCP/IP protokoller ailesi denir. TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), bilgisayarlar ile veri i...

Kyoto Protokolü

Sera etkisi yaratan gazlar, kısmi de olsa, küresel ısınmanın, yani küresel ısının yeryüzündeki hayatı tehdit edecek derecede artmasının...

Yönlendirme protokolleri

Yönlendirme protokolleri, yönlendirici üzerinde koşan ve tablonun güncelenmesini sağlayan kurallardır; genelde yazılım ile gerçeklenirler. Protokoller iç ( interior ) ve dış ( exterior ) olarak iki sınıfa ayrılmıştır. İç protokoller daha çok pek fazla büy...

IGRP