Amasya Tarihi

Kısaca: Amasya'nın tarihi M.Ö. 4000 senelerine dayanmaktadır. Hititlerden sonra Asurlar bir süre Amasya’yı işgal ettiler. Hitit başkenti Hattuşaş, Amasya’nın güney batısındadır. M.Ö. 6. asırda Pers ve M.Ö. 4. asırda Makedonya Kralı Büyük İskender’in istilasına uğradı. Pontus krallığının başkenti Sinop’a taşınmadan önce Amasya idi. M.Ö. 1. asırda Romalılar Mitridat’ı yenince Amasya, Roma İmparatorluğuna geçti. M.S. 355’te Roma İmparatorluğunun devamı olan Bizans ...devamı ☟

Amasya'nın tarihi M.Ö. 4000 senelerine dayanmaktadır. Hititlerden sonra Asurlar bir süre Amasya’yı işgal ettiler. Hitit başkenti Hattuşaş, Amasya’nın güney batısındadır.

M.Ö. 6. asırda Pers ve M.Ö. 4. asırda Makedonya Kralı Büyük İskender’in istilasına uğradı. Pontus krallığının başkenti Sinop’a taşınmadan önce Amasya idi. M.Ö. 1. asırda Romalılar Mitridat’ı yenince Amasya, Roma İmparatorluğuna geçti. M.S. 355’te Roma İmparatorluğunun devamı olan Bizans’ın eline geçti. 712’de Araplar, İslam ordularıyla Amasya’yı fethettiler. Fakat bir süre sonra Bizanslılar Amasya’yı geri aldılar. 1071 Malazgirt savaşından kısa bir süre sonra Danişmendoğlu’nun başkenti oldu. Melik Danişmend Ahmed Gazi Amasya’yı fethetti.

Daha sonra Türkiye Selçuklularının hakimiyetine geçen Amasya'ya bilahare İlhanlılar hakim oldu. İlhanlı genel valisi Timurtaş'ın Mısır'a kaçmasından sonra yetine tayin edilen Büyük Şeyh Hasan vekaleten Alaaddin Eratna'yı Anadolu'ya gönderdi. Bir müddet sonra, Eratna bağımsızlığını ilan ederek Eratna Beyliğini kurdu. 1360'da Şadgeldi, Eratna Beyliğinden ayrılarak Amasya'da Amasya Beyliği'ni kurdu.

Yıldırım Bayezid 1393’te Amasya’yı Osmanlı Devletine kattı. Osmanlılar devrinde “Şehzadeler şehri” olarak isim yapmıştır. Osmanlı sultanlarından İkinci Murad ve Yavuz Sultan Selim Han Amasya’da doğmuşlardır. Fatih Sultan Mehmed Han 8 yaşında iken Amasya valisi olmuştur. Kanuni Sultan Süleyman Han sık sık Amasya’ya gelmiştir. İkinci Bayezid şehzadeliğini Amasya’da geçirmiştir.

1402 Ankara Savaşını Timur Han kazanınca, Amasya’nın teslim olmasını istedi. Amasya teslim olmadı. Timur’un Amasya halkını cezalandırmasını, Amasya’daki alimlere sorduğu 10 sual kurtardı. İlyas Çelebi, Timur’un sorduğu on suali bilince, Timur, Amasya halkını bağışladı. Amasya, Osmanlı Devletini ikinci defa kuran Çelebi Sultan Mehmed'in üssü oldu. Devlette birliğin sağlanmasından sonra Amasya, sancak merkezi oldu. Bir ara Rum eyaletinin de merkez sancağı vazifesi gördü. Sultan İkinci Murad ve İkinci Bayezid gibi Osmanlı sultanları ve bazı şehzadeleri Amasya'da sancağa çıkıp, bir taraftan idare tecrübelerini arttırırken, diğer taraftan Amasya'nın geniş kültür muhitinin ilminden istifade ettiler.

Osmanlı idaresi altında Amasya, bir çok tarihi hadiselere şahit oldu. Osmanlı Devleti ile İran Safevi Devleti arasındaki ilk barış da, 29 Mayıs 1555'te Amasya'da yapılmıştır.

Tanzimattan sonra Sivas’a bağlı bir sancak haline getirilen Amasya, İstiklal Harbinde mühim bir yer işgal etmiş, Sivas Kongresine burada karar verilmiştir. Meşhur Amasya Tamimi Türkiye’nin bütün şehirlerine buradan duyurulmuş ve Amasya Protokolü burada imzalanmıştır.

1773 ve 1841’de şiddetli deprem, 1915’te büyük bir yangın Amasya’yı büyük çapta harab etmiştir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Amasya
3 yıl önce

Amasya, Karadeniz Bölgesi'nde Amasya ilinin merkez ilçesidir. 2019 itibarıyla Amasya (merkez ilçe) 150.828 nüfusa sahiptir. Orta Karadeniz Bölümü'nde yer...

Amasya, 12 Haziran, 1919, 19 Mayıs, Amasya (il), Amasya Genelgesi, Amasya İli, Anadolu, Bedesten, Belediye Başkanı, Bizans
Amasya Genelgesi
3 yıl önce

Amasya Genelgesi, ulusal egemenliğe dayanan, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini oluşturan ilk kuruluş belgesi olması nedeniyle Türk tarihinde...

Amasya Genelgesi, 1919, 22 Haziran, Amasya, Fuat Cebesoy, Hilafet, Hüseyin Rauf Orbay, Kazım Karabekir, Kurtuluş Savaşı, Manda, Mustafa Kemal
Amasya (il)
3 yıl önce

69972; 35.68639 Amasya, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde bulunan bir ildir. Merkez ilçesi Amasya'dır. Bölümü Orta Karadeniz'dir. Amasya il nüfusu 2020...

Kızılca, Amasya
3 yıl önce

Kızılca, Amasya ilinin Merkez ilçesine bağlı bir köydür. Köyün adı, 1928 yılındaki kayıtlarda "Büyük Kızılca" olarak geçmektedir. Köy, Amasya il merkezine...

Kızılca, Amasya, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Abacı, Amasya, Aksalur, Amasya
Doğantepe, Amasya
3 yıl önce

Fallingrain.com. 21 Temmuz 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Temmuz 2020.  ^ a b c d e f g h "Amasya Merkez Doğantepe Köy Nüfusu"...

Doğantepe, Amasya, 1962, Amasya, Amasya (il), Belde, Doğantepe, Hititler, Köy, Taslak, Çorum, Teşup
Amasya Üniversitesi
3 yıl önce

Amasya Üniversitesi, 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 15 yeni üniversite kurulması hakkındaki 5467 Sayılı...

Köyceğiz, Amasya
6 yıl önce

Köyceğiz, Amasya ilinin Merkez ilçesine bağlı bir köydür. Köy, 1928'den beri aynı adı taşımaktadır. Köy, Amasya il merkezine 38 km uzaklıktadır. ^ "Koycegiz...

Köyceğiz, Amasya, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Abacı, Amasya, Aksalur, Amasya
Kaleboğazı, Amasya
6 yıl önce

Kaleboğazı, Amasya ilinin Merkez ilçesine bağlı bir köydür. Köy, 1928'den beri aynı adı taşımaktadır. Köy, Amasya il merkezine yaklaşık 30 km uzaklıktadır...

Kaleboğazı, Amasya, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Abacı, Amasya, Aksalur, Amasya