Ambargo

Kısaca: AMBARGO Alm. Embargo (n), Fr. Embargo (m), İng. Embargo. Bir devletin aldığı iktisadi, siyasi veya askeri sebeplerle, umumiyetle ülkeler arası mal alım-satım ve naklini yasaklayan tedbirler. Ambargo kelimesinin kaynağı, "durdurmak, önlemek, tahdit etmek" manasına gelen İspanyolca “embargar” kelimesidir. İktisadi maksatla uygulanan ambargo, bir ülkenin bir diğer devleti iktisadi bakımdan zor duruma düşürmek ve belirli mal ve hizmetleri üretmesi ve tüke ...devamı ☟

Alm. Embargo (n), Fr. Embargo (m), İng. Embargo. Bir devletin aldığı iktisadi, siyasi veya askeri sebeplerle, umumiyetle ülkeler arası mal alım-satım ve naklini yasaklayan tedbirler. Ambargo kelimesinin kaynağı, "durdurmak, önlemek, tahdit etmek" manasına gelen İspanyolca “embargar” kelimesidir.

İktisadi maksatla uygulanan ambargo, bir ülkenin bir diğer devleti iktisadi bakımdan zor duruma düşürmek ve belirli mal ve hizmetleri üretmesi ve tüketmesine engel olmak için o ülkeye belirli malların ihracat ve satışını durdurmasıdır. Bu maksatla uygulanan ambargoya 1982 yılında ABD’nin Sovyet Rusya’ya tabii gaz boru hattını inşa için gerekli malzeme ihracatını önlemesi örnek olarak verilebilir.

Siyasi ve askeri maksatlı ambargo örnekleri olarak, 1974 Kıbrıs Barış Harekatından sonra ABD’nin Türkiye’ye askeri malzeme ve teçhizat satışını yasaklaması ile son İran-Irak savaşında, Suriye’nin Irak petrol boru hattını kesmesi 1991 ve 1992 yıllarında Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesi üzerine Irak'a uygulanan ambargo verilebilir. İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD-İngiltere ve Fransa’nın düşmana faydalı olabilecek tarafsız ülke gemilerinin taşıdığı hamuleye el konulması da askeri ambargo uygulamaları arasında sayılabilir.

Bir ülkedeki kitap, dergi ve gazete gibi yayın araçlarının ithal ve satışının yasaklanması, ülke içi ambargo örneği olarak verilebilir. Ayrıca çeşitli beynelmilel kuruluşların kararları ile de dünya çapında ambargo uygulanmasına gidilebilir. Beynelmilel suçların önlenmesine (uyuşturucu maddeler) ilişkin antlaşmalarla da ambargo kararları alınabilir. Bu tür ambargolara kollektif ambargo denilmektedir. Limanlarda bulunan yerli ve yabancı gemilerin alıkonulması da, mal nakil ve sevkiyatını önleme hedefine yönelik ambargolardır.

Bu örneklerden de anlaşılacağı gibi, ambargolarda bir devletin kamu düzenini, ülke sınırlarını ve ekonomisini korumak, yabancı devletlere zarar vermek, mislen mukabelede bulunmak, karşı tarafa baskı yapmak ve cezalandırmak gayeleri güdülmektedir. Ancak bazı tatbikatlar beynelmilel andlaşmalarla (Lahey sözleşmesi gibi) önceden belirlenir. Mesela bir savaş başlaması halinde bir devletin hasım ülkeye ait gemilerin limanlarını terketmeye uygun bir süre içinde izin vermesi gerekmektedir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Ambargo

1 . Bir malın serbest sürümünü engellemek için konulan yasak, engelleyim:
"Silah ambargosu."-
2 . Bir devletin, gemilerin kendi limanlarından ayrılmasını yasaklama buyruğu, engelleyim.
3 . Bir ülkenin dış dünyayla ilişkilerini engelleme, engelleyim.
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
ambargo koymak , ambargoyu kaldırmak

Ambargo

Türkçe Ambargo kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. embargo

Ambargo

bir devletin, gemilerin kendi limanlarından ayrılmasını yasaklama buyruğu. bir malın serbest sürümünü engellemek için konulan yasal yasak. bir ülkeyi dış dünyadan yalıtarak ilişkilerini engelleme.

Ambargo

Türkçe Ambargo kelimesinin Fransızca karşılığı.
embargo [le]

Ambargo

Türkçe Ambargo kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Embargo

İlgili konular

ansiklopedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Irak ambargosu
4 yıl önce

edilip Saddam Hüseyin rejiminin devrilmesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. Ambargonun açıklanan temel amacı Kuveyt’i işgal eden Irak Silahlı Kuvvetlerinin bu...

Petrol-Gıda programı
4 yıl önce

Programı, 1990 yılı Ağustos ayında Irak'ın Kuveyt’i işgal etmesinin ardından ambargo altına alınan Irak’da halkın temel gıda ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanabilmesi...

NATO'nun Yugoslavya'yı bombalaması
11 ay önce

yeni askerî müdahale, Bosna Savaşı'ndan beri tecrit edilmiş durumda ve ambargo altında bulunan Yugoslavya'ya karşı 24 Mart 1999 tarihinde 11 NATO ülkesinin...

1973 Petrol Krizi
11 ay önce

ABD’ye karşı uygulanan petrol ambargosunun sona erdiğini ilan ederler. Aralık 1974: 1973-74 Borsa Krizi sona erer. Ambargonun kısa vadede çok çarpıcı etkileri...

Ercan Uluslararası Havalimanı
11 ay önce

almıştır. Ercan Havalimanı, uluslararası tanınma ve Kıbrıs Sorunu nedeniyle ambargo haline getirildi; Bu, önce tüm uluslararası uçuşların Türkiye'ye inmesi...

Ercan Uluslararası Havalimanı, Atlasjet, Coğrafi koordinat sistemi, Fit, IATA, ICAO, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk Hava Yolları, Lefkoşa, Metre, Pegasus Airlines
Santiago Bernabéu
4 yıl önce

yıllarda arka arkaya 5 kez Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nı alarak, kupaya ambargo koyan Real Madrid takımının yaratılmasında büyük pay sahibiydi. Santiago...

Santiago Bernabí©u Stadyumu, 14 Aralık, 1947, 1957, 1969, 1974, 1980, 1982, 1982 FIFA Dünya Kupası, AC Milan, AOL Arena
Nevzat Güzelırmak
11 ay önce

kabartan, yarı finale çıkan, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupaları'na ambargo koyan Efsane Göztepe'nin ortasahadaki beyin takımının üyesidir. 1975'e...

Nevzat Güzelırmak, ,
Duelfer Raporu
4 yıl önce

Milletler ambargolarının kaldırılmasıdır. 1996 yılında başlatılan Petrol-Gıda programı hayati önemdedir. 2000-2001 döneminde Saddam ambargonun delinmesine...