Ameliyat

AMELİYAT Alm. Operation (f), Fr. Opération, İng. Surgical Operation. Bir operatörün teşhis veya tedavi gayesiyle hastanın vücudu üzerinde yaptığı kesme, yarma ve dikme işlemleri. Cerrahi müdahale, sirüji 1500 sene öncesinden beri aynen kullanılan ve genel bir müdahaleyi ifade eden “cerrahi” kelimesi, ameliyat tekniklerini ve bununla ilgili diğer bilgileri anlatan bir ilimdir. Tıbbi konulardaki eski bilgilerin çoğu ameliyatlar ile ilgilidir. Eski Yunan

Alm. Operation (f), Fr. Opération, İng. Surgical Operation. Bir operatörün teşhis veya tedavi gayesiyle hastanın vücudu üzerinde yaptığı kesme, yarma ve dikme işlemleri. Cerrahi müdahale, sirüji 1500 sene öncesinden beri aynen kullanılan ve genel bir müdahaleyi ifade eden “cerrahi” kelimesi, ameliyat tekniklerini ve bununla ilgili diğer bilgileri anlatan bir ilimdir.

Tıbbi konulardaki eski bilgilerin çoğu ameliyatlar ile ilgilidir. Eski Yunan ve Roma medeniyetlerinden yazılagelmiş eserlerde o zamanlar yapılan basit ameliyatlardan bahsedilmektedir. Yunan ve Romalılar, “Trocar” adı verilen kalın, içi delikli iğnelerle karın ve göğüs boşluklarında toplanmış sıvıları boşaltıyorlardı. Müslüman doktorlardan Zekeriyya Razi ve Ali bin İsa el Kehhal; göz ameliyatını fenni usullerle ilk defa yapan hekimlerdir.

Endülüs alimi Ez-Zehravi, otuz ciltlik tıp ansiklopedisinde çeşitli ameliyat tekniklerini ve aletlerini tarif edip, çizerek “Cerrahinin Babası” ünvanını almıştır (Bkz. Zehravi).

Ameliyatı yapan doktora genel olarak “cerrah” veya “operatör” denir. Ameliyat, başlı başına bir ihtisas işidir ve aynı zamanda büyük tecrübe ve görgü gerektirir. Defalarca ameliyatlarda bulunmayan ve bu konuda ihtisaslaşmayan bir hekim basit müdahaleler dışında yalnız başına ameliyat yapamaz.

Genel tababette apse, çıban açılması, fazla derin olmayan kesik, sıyrık ve yaralanmaları dikmek her hekimin rahatlıkla yapacağı işlemlerdir. Bunlara ameliyat değil, “küçük cerrahi müdahale” adı verilir.

Ameliyatlar tatbik edildiği organlara göre önem ve hayatiyet arzederler; yani bir mide ameliyatında ölüm oranı yüzde beş ise, beyin ameliyatlarında bu oran yüzde 30-60 olabilmektedir. Tıbbın bütün gayret ve ilerlemiş teknolojisine rağmen ameliyatta ölüm tehlikesi (mortalite) her zaman için mevcuttur.

Cerrahlar için basit ameliyatların başında apandisit, mide ameliyatları, safra kesesi ameliyatları gelir. Kemik ameliyatları, kalp, akciğer ve beyin ameliyatları büyük güçlük arzederler.

Yakın zamana kadar genel cerrahi alanı içinde sayılan birçok cerrahi dallar ayrı birer mütehassıslık haline gelmiştir. Bunlar arasında estetik cerrahi, kalp-damar cerrahisi, ortopedi, çocuk cerrahisi, beyin cerrahisi vb. sayılabilir.

Ameliyatlarda genel prensip mümkün olduğu kadar asıl organ ve dokulara zarar vermeden ve en az miktarda sun'i malzeme kullanarak yapmaktır. Ameliyat yapılacak organın durumu; ameliyatın şeklinde ve ameliyat sonrasında kötü sonuçların ortaya çıkmasında çok büyük önem taşır. Bu sebeplerden dolayı bir ameliyattan önce, bir değil bir kaç cerrahın fikir birliğinin olması gerekir. Her ameliyatı mümkün olduğu kadar o konuda ihtisaslaşmış merkezlerde yaptırmalıdır.

Zamanımızda çocuk cerrahisi ve yaşlılar cerrahisi, habis hastalıklar cerrahisinde uzmanlaşmış cerrahlar yetişmektedir. Her cerrah belli bir daldaki ameliyatları defalarca yapmak suretiyle bu sahada uzmanlaşmakta ve böylece ameliyatlardaki ölüm oranı giderek düşmektedir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Diğer anlamları

ameliyat

1 . Hasta üzerinde tedavi amacıyla uygulanan kesme ve dikme işlemi, operasyon.
2 . eskimişİşler, faaliyetler:
"Enkazın kalkması üç dört günlük ameliyata muhtaç."- H. R. Gürpınar.
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
ameliyata girmek , ameliyat etmek , ameliyat geçirmek , ameliyat olmak

ameliyat

Türkçe ameliyat kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. surgical, pertaining to or involved in surgery; operating, relating to or used in surgery (e.g. tools, table, etc.) n. operation, surgery

ameliyat

operatörün hastanın bir yerini kesme ve dikme yoluyla yaptığı sağaltım, operasyon. işler, etkinlikler, faaliyetler.

ameliyat

Türkçe ameliyat kelimesinin Fransızca karşılığı.
opération [la]

ameliyat

Türkçe ameliyat kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Eingriff, Operation

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Ameliyat ilgili konular

 • Ameliyat

  AMELİYAT Alm. Operation (f), Fr. Opération, İng. Surgical Operation. Bir operatörün teşhis veya tedavi gayesiyle hastanın vücudu üzerinde yap
 • Ameliyathane

  AMELİYATHANE Alm. Operationssaol (m), Fr. Salle dé Operation, İng. Operating Theatre. Bir hastanın ameliyat yapıldığı yer. Bu yerin; ameliya
 • Bademcik iltihabı

  Bademciklerin iltihaplanmasına tıp dilinde tonsilit denir. Bademcikler şiş, kırmızı ve yeşilimtrak beyaz renkte cerahatlı görünümdedir.
 • şarlatanlık

  Şarlatanlık, tıp, eczacılık, veterinerlik veya dişhekimliği üzerine herhangi bir eğitim ve lisansı olmadığı halde bu meslekleri icra eden
 • Tıpta Uzmanlık Sınavı

  Her sene Eylül ve Nisan aylarında olmak üzere 2 kez yapılır.ÖSYM'nin Türkiye genelinde yaptığı bir sınavdır ve sadece Ankara'da yapılır.
 • The Agnew Clinic

  The Agnew Clinic 19. yüzyıl Amerikan gerçekçiliğinin önemli temsilcilerinden Thomas Eakins'ın 1889 yılında tamamladığı yağlı tablosudur.
 • The Gross Clinic

  The Gross Clinic 19. yüzyil Amerikalı ressam Thomas Eakins'in en önemli yağlıboya eseri olarak tanımlanmaktadır. Eakins dönemin ünlü cerrah
 • Doktor (tıp)

  Doktor, hekim veya tabip. Bin yıl önce, ilk üniversitelerin ortaya çıkmasıyla birlikte, akademik bir unvan olarak kullanılmıştır. Günümüz
 • Erdal Taşçı

  Erdal Taşçı (d. 1969, İstanbul), Türk cerrah.
Ameliyat
ameliyat