Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı

Kısaca: Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcılığı, ABD Anayasasında yer alan kamu görevlerinden biridir. Başkan Yardımcısı, ABD Devlet Başkanıyla birlikte halk tarafından iki dereceli seçimle ve Seçiciler kurulu yoluyla dört yıllığına seçilir.U.S. Const. amend. XII, § 1. Başkan Yardımcısı başkanlığa giden yolda ilk sıradadır ve başkanın ölümü, istifası ya da görevden alınması durumunda başkanlığa yükselir. ...devamı ☟

Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcılığı, ABD Anayasasında yer alan kamu görevleri biridir. Başkan Yardımcısı, ABD Devlet Başkanıyla birlikte halk tarafından iki dereceli seçimle ve Seçiciler kurulu yoluyla dört yıllığına seçilir. Başkan Yardımcısı başkanlığa giden yol ilk sıradadır ve başkanın ölümü, istifası ya da görevden alınması durumunda başkanlığa yükselir. Anayasaya göre, Başkan Yardımcısı, Birleşik Devletler Senatosunun başkanıdır. Bundan dolayı Başkan Yardımcısı, Senatoda gerektiğinde eşitliği bozmak amacıyla oy kullanma hakkına sahiptir. Senato gelenekleri bu anayasal gücü azaltacak nitelikli çoğunluk kuralları getirmiş olmakla birlikte, Başkan Yardımcısı hala kanun yapma sürecini etkileme hakkına sahiptir. On İkinci Değişikliğe uygun olarak, Seçiciler kurulunun oylarını saymak üzere toplantıya çağrıldığında, Kongre birleşik oturumlarına başkanlık eder. Başkan Yardımcılığını yürütme organının bir unsuru olarak gören modern bakış, kısmen Başkan Yardımcısına Başkan ya da Kongre tarafından verilen yürütmeye ilişkin görevlerden kaynaklanır. Öte yandan bu görevler, yalnızca son dönemlerdeki tarihi gelişmelere dayanır.

Kaynaklar

Dış bağlantılar

* Beyaz Saray'ın internet sitesinde Başkan Yardımcısı * Vice Presidents.com * A New Nation Votes: American Election Returns 1787-1825

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.