Amerika Birle��Ik Devletleri

Bogota Konferansı

Nisan ve Mayıs aylarında Amerika kıtasında bulunan devletlerin, Kolombiya' nın başşehri Bogota'da yaptıkları konferans. Bu konferans sonunda Amerika kıtasındaki devletler ...

boykot

BOYKOT Alm. Boykott (m), Fr. Boycottage (m), İng. Boycott. Bir topluluğun şiddetli protestosu; toplumda uygun bulunmayan herhangi bir karar veya davranışa karşı söz ve fiil ile alınan menfi tavır veya ambargo. Boykot kararlarını bir toplumu meydana getire...

Amerikan (sözcük)

Dünya üzerindeki değişik dillerde ama özellikle Amerika kıtasında çoğunlukla konuşulan İngilizce, İspanyolca ve Portekizce dillerinde “Amerikan” sözcüğünün kullanımı konusunda çeşitli ve değişik görüşler bulunmaktadır.

[USA|USA

[Usaf|Abd

Abd