Amerind Dilleri

Kısaca: Kızılderili dilleri ya da Amerind dilleri, Sibirya kökenli Na-Dene dilleri dışındaki bütün Kızılderili halklarının konuştuğu dilleri toplayan ve Joseph Greenberg tarafından 1960 yılında ortaya atılan tartışmalı makro-dil ailesi. Greenberg, Yeni Dünya yerli dillerini üç ana aile olarak düzenler: Eskimo-Aleut dilleri, Na-Dene dilleri ve Amerind dilleri. 1987 yılında yayımladığı ''Language in the Americas'' adlı kitap, çok sayıda metodolojik kusura sahiptir ve önerdiği benzerlikler tarihî dilbilim ...devamı ☟

Kızılderili dilleri ya da Amerind dilleri, Sibirya kökenli Na-Dene dilleri dışındaki bütün Kızılderili halklarının konuştuğu dilleri toplayan ve Joseph Greenberg tarafından 1960 yılında ortaya atılan tartışmalı makro-dil ailesi. Greenberg, Yeni Dünya yerli dillerini üç ana aile olarak düzenler: Eskimo-Aleut dilleri, Na-Dene dilleri ve Amerind dilleri. 1987 yılında yayımladığı Language in the Americas adlı kitap, çok sayıda metodolojik kusura sahiptir ve önerdiği benzerlikler tarihi dilbilimcilerin çoğu tarafından reddedilir. Sınıflandırma An Amerind Etymological Dictionary (Joseph Greenberg and Merritt Ruhlen, Stanford University, 2007) adını taşıyan çalışmaya göre sınıflandırma şöyledir: # North–Central Amerind ## Northern Amerind ### Almosan–Keresiouan #### Algonkin–Vakaş dilleri ##### Algonkin–Yurok dilleri ##### Kutenayca ##### Mos dilleri ###### Çimakum dilleri ###### Saliş dilleri ###### Vakaş dilleri #### Keres-Siyu dilleri (Keresiouan) ##### Kado dilleri ##### İrokua dilleri ##### Keres dilleri ##### Siouan–Yuchi ###### Siyu dilleri ###### Yuçice ## Penutian–Hokan ### Penuti dilleri #### Çimşiyan dilleri #### Çinuk dilleri #### Oregon Penuti dilleri #### Plato Penuti dilleri #### California ##### Maiduan ##### Uti dilleri ##### Vintu dilleri ##### Yokuts dilleri #### Zunice #### Gulf ##### Atakapaca ##### Çitimaçaca ##### Maskoke dilleri ##### Natchez dili ##### Tunikaca ##### Yuki–Vapo dilleri ###### Yukice ###### Vapoca #### Meksika Penuti dilleri ##### Huavece ##### Maya dilleri ##### Mişe–Zoke dilleri ##### Totonak dilleri ### Hoka dilleri #### Kuzey Hoka dilleri ##### Karok–Shasta ###### Karukça ###### Çimarikoca ###### Shasta–Achomawi ####### Şasta dilleri ####### Achomawi ##### Yanaca ##### Pomo dilleri #### Vaşoca #### Salinan–Chumash ##### Salinanca ##### Çumaş dilleri ##### Esselence #### Seri–Yuman ##### Serice ##### Yuma dilleri #### Waicuri–Quinigua ##### Waicuri ##### Maratino ##### Quinigua #### Coahuiltecan #### Tequistlatec #### Subtiaba #### Jicaque #### Yurumangui ## Central Amerind ### Tano dilleri ### Uto-Aztek dilleri ### Oto-Mange dilleri # Southern Amerind ## Andean–Chibchan–Paezan ### Chibchan–Paezan #### Macro-Chibchan ##### Cuitlatec ##### Lenca ##### Chibchan ##### Paya ##### Tarascan ##### Yanomam ##### Yunca–Puruhan #### Macro-Paezan ##### Allentiac ##### Atacama ##### Betoi ##### Chimu–Mochita ##### Itonama ##### Jirajara ##### Mura ##### Paezan ##### Timucua ##### Warrao ### Andean #### Aymaraca #### Itucale–Sabela ##### Itucale ##### Mayna ##### Sabela #### Cahuapana–Zaparo ##### Cahuapana ##### Zaparo #### Northern Andean ##### Catacao ##### Cholona ##### Culli ##### Leco ##### Sechura #### Keçuva dilleri #### Southern Andean ##### Qawasqar ##### Mapudungu ##### Gennaken ##### Chon ##### Yamana ## Equatorial–Tucanoan ### Equatorial #### Macro-Arawakan #### Cayuvava #### Coche #### Jivaro–Kandoshi ##### Cofán ##### Esmeralda ##### Jivaro ##### Kandoshi ##### Yaruro #### KaririTupi #### Piaroa #### Taruma #### Timote #### Trumai #### Tusha #### Yuracaré #### Zamuco ### Macro-Tucanoan #### Auixiri #### Canichana #### Capixana #### Catuquina #### Gamella #### Huari #### Iranshe #### Kaliana–Maku #### Koaia #### Movima #### Muniche #### Nambikwara #### Natu #### Pankaruru #### Puinave #### Shukuru #### Ticuna–Yuri #### Tucanoan #### Uman ## Ge–Pano–Carib ### Macro-Carib #### Andoke #### Bora–Uitoto #### Carib #### Kukura [1] #### Yagua ### Macro-Panoan #### Charruan #### Lengua #### Lule–Vilela #### Mataco–Guaicuru #### Moseten #### Pano–Tacanan ### Macro-Gê #### Bororo dilleri #### Botocudo #### Caraja #### Chiquito #### Erikbatsa #### Fulnio #### Ge–Kaingang #### Guató #### Kamakan #### Mashakali #### Opaie #### Oti #### Puri #### Yabuti Notlar
* Adelaar, Willem F. H. (1989). of Greenberg, Language in the Americas. Lingua, 78, 249-255. * Berman, Howard. (1992). A comment on the Yurok and Kalapuya data in Greenberg's Language in the Americas. International Journal of American Linguistics, 58 (2), 230-233. * Bonnichsen, Robson; & Steele, D. Gentry (Eds.). (1994). Method and theory for investigating the peopling of the Americas. Peopling of the Americas publications. Corvallis, OR: Oregon State University, Center for the Study of the First Americans. ISBN 0-912933-09-7. * Campbell, Lyle. (1988). of Language in the Americas, Greenberg 1987. Language, 64, 591-615. * Campbell, Lyle. (1997). American Indian languages: The historical linguistics of Native America. New York: Oxford University Press. ISBN 0-19-509427-1. *Campbell, Lyle; Poser, William J. (2008) Language Classification, History and Method, Cambridge University Press * Chafe, Wallace. (1987). of Greenberg 1987. Current Anthropology, 28, 652-653. * * Goddard, Ives. (1987). of Joseph Greenberg, Language in the Americas. Current Anthropology, 28, 656-657. * Goddard, Ives. (1990). of Language in the Americas by Joseph H. Greenberg. Linguistics, 28, 556-558. * Goddard, Ives. (1996). The classification of native languages of North America. In I. Goddard (Ed.), Languages (pp.290–323). Handbook of North Americans Indians (Vol. 17). Washington, D. C.: Smithsonian Institution. * Goddard, Ives (Ed.). (1996). Languages. Handbook of North American Indians (W. C. Sturtevant, General Ed.) (Vol. 17). Washington, D. C.: Smithsonian Institution. ISBN 0-16-048774-9. * Goddard, Ives; & Campbell, Lyle. (1994). The history and classification of American Indian languages: What are the implications for the peopling of the Americas?. In R. Bonnichsen & D. Steele (Eds.), Method and theory for investigating the peopling of the Americas (pp.189–207). Corvallis, OR: Oregon State University. * Golla, Victor. (1987). of Joseph H. Greenberg: Language in the Americas. Current Anthropology, 28, 657-659. * Golla, Victor. (1988). of Language in the Americas, by Joseph Greenberg. American Anthropologist, 90, 434-435. * Greenberg, Joseph H. (1960). General classification of Central and South American languages. In A. Wallace (Ed.), Men and cultures: Fifth international congress of anthropological and ethnological sciences (1956) (pp.791–794). Philadelphia: University of Pennsylvania Press. * Greenberg, Joseph H. (1987). Language in the Americas. Stanford: Stanford University Press. * Greenberg, Joseph H. (1987). Language in the Americas: Author's précis. Current Anthropology, 28, 647-652. * Greenberg, Joseph H. (1989). Classification of American Indian languages: A reply to Campbell. Language, 65, 107-114. * Greenberg, Joseph H. (1996). In defense of Amerind. International Journal of American Linguistics, 62, 131-164. * * Kimball, Geoffrey. (1992). A critique of Muskogean, 'Gulf,' and Yukian materials in Language in the Americas. International Journal of American Linguistics, 58, 447-501. * Matisoff, James. (1990). On megalo-comparison: A discussion note. Language, 66, 106-120. * Mithun, Marianne. (1999). The languages of Native North America. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-23228-7 (hbk); ISBN 0-521-29875-X. * PDF * Rankin, Robert. (1992). of Language in the Americas by J. H. Greenberg. International Journal of American Linguistics, 58 (3), 324-351. * Ringe, Don (2000). Some relevant facts about historical linguistics. In: Renfrew, Colin (Ed.), America Past, America Present: Genes and Languages in the Americas and Beyond (pp.139–62). Cambridge, UK: McDonald Institute for Archaeological Research. * * * * * * * * * *

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Uto-Aztek Dilleri
3 yıl önce

Uto-Aztek dilleri, Kuzey Amerika'da konuşulan Amerind Kızılderili dil ailesidir. Kimilerine göre Aztek-Tano dilleri üst grubuna dahildir. Kuzey Amerika'da...

Uto-Aztek Dilleri, ABD, Amerikan, Arizona, Aztekler, Hopiler, Kültür, Taslak, Ekkehart Malotki, Benjamin Lee Whorf
Yuki-Vapo dilleri
3 yıl önce

Yuki-Vapo dilleri ya da Yuki dilleri (İngilizce Yuki-Wappo, Yukian), Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeybatı Kaliforniya eyaletinde yaşayan Yukiler ve...

Kado dilleri
3 yıl önce

Kado dilleri ya da Kaddo dilleri (İngilizce Caddoan), Amerika Birleşik Devletlerinde Kuzey Dakota'dan Oklahoma'nın güneyine ve Teksas'a kadar Büyük Ovalar'da...

Keres dilleri
3 yıl önce

Keres dilleri (İngilizce keresan, Keres), Amerika Birleşik Devletlerinde New Mexico eyaletinde Keresler tarafından konuşulan Amerind Kızılderili dil ailesi...

Aztek-Tano dilleri
3 yıl önce

Aztek-Tano dilleri (İngilizce Aztec-Tanoan), Amerika Birleşik Devletleri ile Meksika'da konuşulan farazî Amerind Kızılderili dil ailesi. Uto-Aztek dilleri ile...

Vintu dilleri
3 yıl önce

tarafından konuşulan Amerind Kızılderili dil ailesi. Biri tükenmiş olan diğerleri de tükenmekte olan dört dilden oluşur. I. Kuzey Vintu dilleri 1. Vintuca (Wintu...

Tano dilleri
3 yıl önce

Meksika'da konuşulan Amerind Kızılderili dil ailesi. Tanoan adı Tevaca için kullanılan alternatif Tano (ve Arizona Tevalarının kendi dillerindeki adları: tʰáánu...

Na-Dene Kızılderilileri
3 yıl önce

Kızılderililer İngilizcede Amerindians olarak da adlandırılır ve dilleri Amerind dilleri olarak tek grupta da toplanır. Tlingitler Eyak-Atabasklar Eyaklar...