Ami̇laz

Amilaz ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Alfa-Amilaz

AMİLAZ

Nişastayı parçalayarak şekere çeviren bir enzim.

AMİLAZ

Türkçe AMİLAZ kelimesinin İngilizce karşılığı.
amylase

AMİLAZ

nişastayı parçalayarak şekere çeviren enzim.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Alfa-Amilaz
6 yıl önce

Amilaz, bitkilerde bulunan nişastayı, bir disakkarit olan maltoza katalizleyen enzimdir. İnsanlarda, tükürük bezleri ve pankreasta salgılanır. Aktif bir...

Pankreas
3 yıl önce

Pankreasın salgıladığı bu öz suyu lipaz, amilaz ve tripsinojendir. Tripsinojen protein, lipaz yağ ve amilaz da karbonhidratların sindirimini gerçekleştiren...

Pankreas, Alkali, Aminoasit, Atardamar, Böbrek, Böbreküstü bezleri, Dalak, Enzim, Glikojen, Hidroliz, Hipotalamus
Akut pankreatit
6 yıl önce

kullanımıdır. Aşağıdaki belirtilerin en az ikisi mevcut olmalıdır: Karın ağrısı Amilaz ve/veya lipaz miktarının referans değerlerinin üst sınırının 3 katından...

Akut pankreatit, Doktor, Tıbbi sorumluluk reddi
Ağız
3 yıl önce

sisteminin ilk açıklığı olup besinlerin alınarak dişlerle mekanik, tükürükteki amilaz ile kimyasal olarak ilk sindiriminin başlatılması. Ağızda bulunan dil organı...

Ağız, Ağız
Pankreatin
3 yıl önce

Pankreatin pankreasın ekzokrin hücrelerinin sentezlediği amilaz, lipaz ve proteaz gibi enzimlerin ortak adı. Bu enzim karışımı ticari olarak da satılmakta...

Biyomühendislik
3 yıl önce

papain bitkisinden; fisin., incir bitkisinden; nişastayı parçalayan alfa-amilaz, çimlenmekte olan arpadan ;tripsin, büyük baş hayvanların pankreaslarından...

Biyomühendislik, Biyoloji, Mühendislik
Dekstrin
3 yıl önce

vücudunda sindirim esnasında ve maltlaştırma ile, mayşeleme sırasında amilazlar gibi enzimler kullanılarak, ya da asidik koşullar altında kuru ısı uygulanarak...

Akarboz
6 yıl önce

enzimleri ve pankreastan salgılanan alfa amilaz enzimlerini inhibe eder. Pankreastan salgılanan alfa amilaz enzimi ince bağırsak lümeninde karmaşık (kompleks)...