Amir ��I��Ek

başkomiser

Başkomiser, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde rütbesi Komiser ile Emniyet Amiri arasında olan polistir.

Istabl-ı Amire

ISTABL-I ÂMİRE, Osmanlı sarayında, pâdişâh ve yakın hizmetinde bulunan kimselerin atlarının bulunduğu ahırlara verilen ad. Saray ahırı, Istabl-ı hümâyûn, Istabl-ı Şehinşahî, Istabl-ı has gibi tâbirler de bu mânâda kullanılmıştır. Istabl-ı âmirenin başında...

Azeri futbolcular listesi

Yi Kaizhan

Amit

Kimyada amit sözcüğü iki anlama sahiptir: - Birinci anlamıyla amit, bir azot atomuna (N) bağlı bir karbonil grubu bulunduran bir organik fonksiyonel grup, veya bu gruba sahip bir bileşiktir. - İkinci anlamıyla amit, bir azot anyonudur.

Çan Kay Şek

Çan Kay Şek (Ekim 31, 1887 – Nisan 5, 1975), Çin'de Sun Yat-sen'in 1925 yılındaki ölümünden sonra Çin Nasyonal Partisi'nin (Kuomintang) (ÇNP) başına geçen askeri ve politik bir liderdir. Kuzey Seferin'de kumandan olarak Çin'i mahalli diktatörlere karşı bi...

Amid

Kimyada amit sözcüğü iki anlama sahiptir: - Birinci anlamıyla amit, bir azot atomuna (N) bağlı bir karbonil grubu bulunduran bir organik fonksiyonel grup, veya bu gruba sahip bir bileşiktir. - İkinci anlamıyla amit, bir azot anyonudur.

Ahmed Amiş Efendi

Halvetiye-Şabaniyye sufilerinden== Hayatı ==1807'de Tırnova'da doğdu. 1920'de İstanbul'da öldü. Kuşadalı İbrahim Halveti'nin talebelerinden Ömer Halveti'den yirmili yaşlarda tasavvuf eğitimi aldı.

Amir

AMİR Alm. Leiter, Gebieter (m), Fr. Chéf, commandant, İng. Superior, chief, commander. Makam ve memuriyet itibariyle emretmek selahiyetine haiz kimse. Bunun emri altındakilere “memur” ve “maiyet” denir. Bilhassa, askerlikte disiplinin te’mini ve devamı iç...

saved (film)