Amme Hukuku

Kısaca: AMME HUKUKU Alm. Öffentliches Recht (n), Fr. Droit Poblique, İng. Public Law. Devletin kuruluş ve teşkilatını, devlet sıfatıyla gösterdiği faaliyetleri ve bu faaliyetlerin yerine getirilmesi (ifası) dolayısıyle devletle şahıslar arasında meydana gelen bağ ve münasebetleri tanzim ve şahsın devlet karşısında haiz olduğu hak ve yetkileri tayin eden hukuk şubesi. Amme hukuku, insanların, doğuştan gelen vazgeçilmez hak ve hürriyetlere sahip olduğunun kabul edi ...devamı ☟

Alm. Öffentliches Recht (n), Fr. Droit Poblique, İng. Public Law. Devletin kuruluş ve teşkilatını, devlet sıfatıyla gösterdiği faaliyetleri ve bu faaliyetlerin yerine getirilmesi (ifası) dolayısıyle devletle şahıslar arasında meydana gelen bağ ve münasebetleri tanzim ve şahsın devlet karşısında haiz olduğu hak ve yetkileri tayin eden hukuk şubesi.

Amme hukuku, insanların, doğuştan gelen vazgeçilmez hak ve hürriyetlere sahip olduğunun kabul edilmesinden beri, bu hak ve hürriyetleri devlete ve diğer insanlara karşı korur ve bunların karşılıklı ilişkisini tanzim eder. Amme hukukunun tarihi gelişimi fertlerin faydasına olmuştur. Ferdin, hak ve hürriyetleri faydasına devletin yetkileri sınırlandırılırken, hak ve hürriyetlerin gerçekleşmesi için devlete yeni yeni vazifeler yüklenmiştir.

Amme hukuku terimi, özel hukukun zıddı olarak kullanılmaktadır. Yürürlükte olan hukuku (mer’i hukuku), Özel hukuk ve Amme hukuku olarak ayırmak Roma hukukuna kadar dayanır. Özel hukuk; fertler ve özel nitelikteki bazı kuruluşlar arasındaki ilişkilere ait kuralları; Amme hukuku ise, devlet ve kamu müesseseleri hukukunu ve bunların fertlerle olan münasebetlerini tanzim eder.

Bu ayırım mutlak manada değildir. Birçok hukuk kollarında Amme hukuku ve Özel hukuk birbirine girmiş durumdadır. İkisi arasındaki hudut kesin değildir. Yirminci yüzyılda Amme hukuku alanı büyüme eğilimi göstermiştir. Sosyal devlet anlayışı, devletin vazifelerini ve dolayısıyla Amme hukuku tarafından düzenlenen sahayı genişletmiştir. Mesela; eskiden özel hukuka giren iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku Amme hukukuna dahil olmuştur.

Amme hukukunu, Özel hukukdan ayıran başlıca hususlar şunlardır:

1. Devlet ve kamu müesseseleri, hukuki ilişkilerde amme kudretinden gelen hakimiyet hakkını kullanarak faaliyet gösterirler. Özel hukuk ilişkilerinde ise hakimiyet hakkının kullanılması söz konusu değildir.

2. Özel hukukta, taraflar arasındaki ilişkilerde eşitlik esası bulunduğu halde, Amme hukukunda, devlet ve kamu kuruluşları ve bunlarla fertler arasında eşitlik yoktur; burada aksine, üst-ast (mafevk-madun) münasebeti vardır.

3. Özel hukuk ilişkilerinde şahsi menfaatler söz konusu olduğu halde, Amme hukukunda Amme menfaati söz konusudur.

Amme hukukunun çeşitli dalları:

1. Anayasa hukuku

2. İdare hukuku

3. Mali hukuk (Vergi hukuku)

4. Ceza hukuku

5. Ceza usül hukuku

6. Medeni usül hukuku

7. Devletler umumi hukuku

8. İş hukuku

9. Sosyal güvenlik hukuku

Fakat iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku en son yapılan tasnifle tekrar özel hukuk arasında kabul edilmiştir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kamu hukuku
3 ay önce

Kamu hukuku veya amme hukuku, devlet ve vatandaşlar veya devletin kendi kurumları arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk alanıdır. Özel hukuktan ayrılması...

Kamu hukuku, Avukat, Ceza hukuku, Delil (hukuk), Devlet, Gelenek (hukuk), Hakim (hukuk), Hukuk, Hukuk alanlarının listesi, Hukuk felsefesi, Hukuki gerçekçilik
Tahsin Bekir Balta
3 yıl önce

sonra Ankara Hukuk Fakültesi ve SBO’da İdare Hukuku Profesörlüğü’ne atanmış, Bu iki kurumda esasiye hukuku, amme hukuku ve idare hukuku dersleri vermiştir...

Tahsin Bekir Balta, 10 Eylül, 10 Haziran, 16 Ocak, 1902, 1946, 1947, 1948, 1949, 1970, 26 Temmuz
Yavuz Abadan
3 ay önce

(İstanbul, 1940) Hukuk Başlangıç ve Tarihi (İstanbul, 1942) Tarihten Sesler (İstanbul, 1943) İnkılap Tarihi Notları (Ankara, 1951) Amme Hukuku ve Devlet Nazariyeleri...

Tarık Zafer Tunaya
3 ay önce

Teorisinde Fikir Unsuru ve bazı Hususiyetleri" konulu teziyle doktor, "Amme Hukukumuz Bakımından İkinci Meşrutiyet'in Fikir Cereyanları" çalışmasıyla doçent...

Tarık Zafer Tunaya, Tarık Zafer Tunaya
Mustafa Şeref Özkan
3 yıl önce

Türk siyasetçi. Paris Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Konya Hukuk Mektebi Müdürlüğü, İstanbul Hukuk Mektebi Amme ve İdare Hukuku Müderrisliği, Ticaret...

Mustafa Şeref í–zkan, 10 Eylül, 1884, 1914-1918 Osmanlı Meclis-i Mebusanı, 1930, 1931, 1935, 1938, 1 Mart, 27 Eylül, 4 Mayıs
Canan Candemir Çelik
3 ay önce

Oğuzeli), Türk siyasetçi. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Marmara Üniversitesi'nde kamu hukuku alanında yüksek lisans yapma hakkını kazandı...

Kamu Yönetimi
3 ay önce

Yönetimi" bölümlerinde başta "Devlet İdaresi" olmak üzere "Anayasa Hukuku", "İdare Hukuku", "Siyaset Bilimi", "Türk Siyasal Yaşamı", Toplumbilim, İktisat...

Kamu yönetimi, Devlet, Politika, Siyaset, Taslak
Erdoğan Gürbüz
3 yıl önce

kaymakamlıkları, Burdur Vali yardımcılığı yaptı. 1974–75 yıllarında Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü’nü bitirerek, Kamu Yönetimi Uzmanı unvanını aldı. 2003–2005...